• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
  Steun onze projecten

  Steun onze projecten

  Steun de stichting
  Icon

  Koningin Paolaprijs

  De inschrijvingen zijn afgesloten : ontdek de laureaten

  Laureaten Koningin Paolaprijs 2022-2023
 • fr
 • nl
 • de
 • Een aanmoediging voor
  creatieve leerkrachten.

  De Koningin Paolaprijs bestaat sinds 1996 en bekroont ieder jaar leerkrachten die zich onderscheiden in hun beroep. De Stichting wil op die manier de creativiteit en toewijding belonen van onderwijzers die niet alleen kennis overbrengen, maar ook de persoonlijkheid van hun leerlingen harmonieus trachten te vormen door middel van originele pedagogische projecten.

  De Prijs beloont een leerkracht of een groep leerkrachten voor de verwezenlijking van een pedagogisch modelproject dat de kwaliteit van het onderwijs nastreeft. Het gaat om initiatieven die een vernieuwende, verrijkende en concrete inhoud geven aan de gekozen onderwijsdoelen.

  Om in aanmerking te komen, moeten de projecten minstens eenmaal gerealiseerd zijn in de loop van de laatste twee schooljaren en voor herhaling vatbaar zijn.

  De eerste prijzen hebben, in elke gemeenschap, een waarde van 6.500€ en de eervolle vermeldingen worden beloond met respectievelijk 4.000€ en 2.500€.

  De Prijs wordt gesteund door een beschermcomité van bedrijfsleiders.

  De cyclus

  De Prijs beslaat een cyclus van drie jaar. Ze richt zich eerst naar de leerkrachten van het basisonderwijs, het daaropvolgende jaar naar die van het secundair onderwijs. Iedere drie jaar wordt een prijs voor natuurwetenschappen, wiskunde en technologie georganiseerd. Parallel wordt een prijs georganiseerd voor buitenschoolse projecten.

  r

  De juryleden

  De Prijs wordt toegekend door een onafhankelijke jury. De leden van de jury’s zijn vooraanstaande persoonlijkheden uit de academische wereld, de bedrijfswereld of het onderwijs.

  Jury voor de Vlaamse Gemeenschap : Erik Jacquemyn (voorzitter) – Kristine De Mulder – Michael Gillis – Karin Goosen – Prof. em. Dr. Paul Mahieu – Chama Relham – Rita Van de Wiele – Patrick Vanspauwen – Saskia Van Uffelen – Katrien Vercruyssen – Prof. Floris Wuyts. 

  Editie 2022-2023

  Creativiteit en Innovatie

  De Koningin Paolaprijs richtte zich naar leerkrachten en schoolteams van het secundair van alle netten.

  De Prijs wou leerkrachten aanmoedigen en hun creativiteit en toewijding belonen door pedagogische modelprojecten beter bekend te maken.

  De projectoproep 2022-2023 werd in de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap georganiseerd. De prijzen werden in mei 2023 door H.M. Koningin Paola overhandigd. Ontdek hier onze 6 laureaten.