• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
  Steun onze projecten

  Steun onze projecten

  Steun de stichting
  Icon

  Prijs van de Hoop

  Nieuwe projectoproep 2023 : de inschrijvingen zijn gesloten

 • fr
 • nl
 • de
 • Een initiatief om de integratie van kansarme jongeren te bevorderen.

  Prijs van de Hoop richt zich naar verenigingen of scholen met kansarme jongeren. Een financiële ondersteuning en begeleiding worden verleend voor de ontwikkeling van vernieuwende projecten die tot doel hebben de integratie van de jongeren en hun gezin te bevorderen.

  Voor wie?

  Het initiatief richt zich tot verenigingen die werken voor de kansarme jongeren en scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs die extra middelen ontvangen in het kader van het gelijke onderwijskansenbeleid en die tenminste 25% doelgroepleerlingen tellen. 

  Criteria

  De projecten moeten tot doel hebben de slaagkansen van de  jongeren te vergroten. Er zal ook rekening gehouden worden met de vernieuwingskracht van het initiatief, de ingeschatte kansen op succes en duurzaamheid van het project alsook de mogelijkheden voor derden om het project te reproduceren.

  Ondersteuning

  De geselecteerde projecten krijgen een financiële steun van maximum 15.000 € per jaar. Deze tegemoetkoming kan op basis van een jaarlijkse evaluatie met maximum 4 jaar verlengd worden.

  Inspirerende projecten

  Ben je op zoek naar informatie om een nieuw project op te starten of om je bestaande werking te verdiepen of te vernieuwen; ben je nieuwsgierig naar de lessen die te trekken zijn uit de projecten van Prijs van de Hoop, dan vind je hier zeker inspiratie! Meer dan zestig projecten hebben sinds 1999 van dit aanbod genoten.

  Lees Meer

  Laureaten van onze editie 2021