• fr
 • nl
 • de
 • 76 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van: € 3.455.110

  Icon

  Prijs van de Hoop

  Een initiatief om de integratie van kansarme jongeren te bevorderen.

 • fr
 • nl
 • de
 • Prijs van de Hoop richt zich naar scholen met kansarme leerlingen. Een financiële ondersteuning en begeleiding worden verleend voor de ontwikkeling van vernieuwende projecten die tot doel hebben de integratie van de leerlingen en hun gezin te bevorderen.

  Voor wie?

  Het initiatief richt zich tot scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs die extra middelen ontvangen in het kader van het gelijke onderwijskansenbeleid en die tenminste 25% doelgroepleerlingen tellen. Ook de Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs komen in aanmerking. De kandidaturen kunnen ingediend worden door de school en door de leerkrachten, maar ook door externe personen voor zover ze nauw verbonden zijn met de school en haar omgeving (ouderverenigingen, CLB’s,wijkorganisaties…).

  Criteria

  De projecten moeten tot doel hebben de slaagkansen van de leerlingen te vergroten. Er zal ook rekening gehouden worden met de vernieuwingskracht van het initiatief, de ingeschatte kansen op succes en duurzaamheid van het project alsook de mogelijkheden om het project in andere scholen te reproduceren.

  Hoeveel?

  De geselecteerde projecten krijgen voor het volgend schooljaar een financiële steun van maximum 15.000 € per jaar. Deze tegemoetkoming kan op basis van een jaarlijkse evaluatie met maximum 4 jaar verlengd worden.

  Inspirerende projecten

  Ben je op zoek naar informatie om een nieuw project op te starten of om je bestaande werking te verdiepen of te vernieuwen; ben je nieuwsgierig naar de lessen die te trekken zijn uit de projecten van School van de Hoop, dan vind je hier zeker inspiratie! Meer dan zestig projecten hebben sinds 1999 van dit aanbod genoten.

  Tijdens de vijf jaar van ondersteuning kregen de projecten jaarlijks een bezoek waarop de vorderingen en plannen werden besproken. Deze opvolging werd uitgevoerd door Claire Gavray voor de franstalige projecten en door Nicole Vettenburg en Bea Vandewiele voor de nederlandstalige projecten.  Overheen de twintig jaar leverden deze opvolgingsverslagen een schat aan informatie die de Stichting ter beschikking wil stellen van scholen en organisaties die zich inzetten voor maatschappelijk kwetsbare leerlingen.

  Nicole Vettenburg en Claire Gavray stelden van elk project een fiche op met gegevens over de doelstelling, de hefbomen en moeilijkheden, de voortzetting van het project na de ondersteuning en de contactgegevens van de projectwerkers. Via deze geautomatiseerde tool kan je de projecten leren kennen; de zoektermen vergemakkelijken een meer gericht zoeken naar initiatieven die werken rond een bepaald thema, doelstelling, methodiek of doelgroep.

  Lees Meer

  Editie 2021

  De inschrijvingen zijn gesloten