• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
  Steun onze projecten

  Steun onze projecten

  Steun de stichting
 • fr
 • nl
 • de
 • Laureaten Koningin Paolaprijs 2024

  Koningin Paolaprijs 2024

  Uitmuntende projecten in de kijker zetten

  ONZE LAUREATEN

  PELUCHE VZW

  Project: SCOL'R

  Al meer dan 30 jaar biedt de Brusselse vzw Peluche vrijetijdsactiviteiten en/of geïndividualiseerde studiebegeleiding aan kinderen en adolescenten die uit hun gezin zijn weggehaald en in opvangtehuizen zijn ‘geplaatst’.

  Het SCOLR-project, ontstaan na een explosieve toename van de vraag naar studiebegeleiding in 2021 na de Covid-19-pandemie, organiseert individuele studiebegeleiding voor de «Peluchepassagiers» (van 6 tot 18 jaar) door vrijwilligers. Meer informatie : Stéphanie Delor - Marteaustraat 19 in 1000 Brussel - Tel : 0495/ 19 28 89

  www.peluche.org

  KOMPANJON

  Project: IN CANON

  Sinds enkele jaren geeft de Gentse vzw Kompanjon, die ook een werking heeft in Antwerpen, studieondersteuning op maat aan leerlingen uit maatschappelijke kwetsbare gezinnen.

  Hiervoor werkt ze met studenten uit het hoger onderwijs. Zo gaat Kompanjon de samenwerking aan met HTISA (Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius), een middelbare school in Gent. In de nieuwe ‘opstroomoptie’ worden leerlingen van de B-stroom (2de jaar) klaargestoomd voor het 3de jaar in de A-stroom. Het gaat vaak om kansarme jongeren met een taalachterstand en met een verhoogd risico op demotivatie en vroegtijdige schooluitval. Kompanjon zet hogeschool studenten in die als buddy de jongeren thuis wekelijks extra begeleiden. Meer informatie : Katelijne Béatse, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent - Tel: 0494/98 62 51

  www.kompanjon.be

  LIVE IN COLOR VZW

  Project: Peterschap van jonge vluchtelingen

  Sinds 2015 zet de Luikse vzw Live in Color zich in voor de opvoeding en integratie van kinderen, jongeren en gezinnen van vluchtelingen en andere mensen met een cultureel diverse achtergrond die het moeilijk hebben.

  Sinds haar oprichting heeft de vereniging meer dan 1.000 mensen begeleid bij hun integratieproces in Luik en in de rest van Franstalig België. Het doel van het project “peterschap van jonge vluchtelingen” is de integratie van NBMV (niet-begeleide minderjarige vreemdelingen) en eenzame jonge vreemdelingen onder de 23 jaar te vergemakkelijken Meer informatie : Nadine Lino en Marie Collin, Quai des Ardennes, 110 in 4031 Angleur/Luik- Tel : 0496/55 69 85

  www.liveincolorassociation.com

  DER VEREIN ZUR FÖRDERUNG AUF 4 HUFEN

  Project: Educatieve en therapeutische begeleiding met behulp van paarden en ezels

  Het Verein zur Förderung auf 4 Hufen in Eupen werkt heel nauw samen met het Zentrum für Förderpädogogik (centrum voor buitengewoon onderwijs). De vrijwilligers, van wie sommigen ook fulltime bij het Zentrum für Förderpädagogik werken, zetten zich in om de kwetsbare jongeren (van 4 tot 22 jaar) met behulp van paarden en ezels te ondersteunen. In totaal begeleidt de vereniging een tachtigtal kinderen en jongeren. Het pedagogische en therapeutische effect van de interactie met “hoefdieren” en de natuur versterkt het gevoel van zelfachting en leert hen om zichzelf correct in te schatten. Informatie : Sarah Raisin, Monschaustrasse 26, 4700 Eupen - Tel : 0475/20 72 92

  Onze genomineerden

  SCAN-R

  Project: Jongerenredactie

  Scan-R is een programma waarbij jongeren van 12 tot 25 jaar hun mening kunnen uiten.

  Opgericht in oktober 2018 in Luik door jongeren, professionele journalisten en professionals uit de sociale sector, heeft het als doel jongeren en in het bijzonder de meest geïsoleerden aan te moedigen om opnieuw vertrouwen te krijgen om zich uit te drukken. Om dit te bereiken biedt Scan-R de meest kwetsbare jongeren de kans om een redactie te vervoegen en zich te uiten via verschillende media (radio, podcasts, teksten) om hun stem te laten horen over onderwerpen die hen nauw aan het hart liggen (interculturaliteit, migratie, (gender)diversiteit, armoede, enz.). Het project «Rédaction Jeunes» organiseert schrijfworkshops over zelfexpressie in de hele Federatie Wallonië-Brussel om jongeren de kans te geven zich uit te drukken en zo burgerschapsvorming in een multiculturele context aan te moedigen. Meer informatie : Jonas Gretry, Rue Saint Gilles 384, 4000 Luik -Tel : 0494/45 29 42

  www.scan-r.be

  JINC

  Project: Iedereen groeit met JINC

  JINC zet zich in voor talentontwikkeling van kinderen en jongeren die opgroeien in een sociaaleconomisch kwetsbare omgeving.

  JINC gelooft dat ieder kind talent heeft. Daarom heeft JINC een leerlijn ontwikkeld, samen met bedrijven en scholen. Via het JINC programma zorgt ze ervoor dat kinderen en jongeren hun horizon verbreden en verbreedt ze het netwerk van jongeren en scholen (leerkrachten). Door deze manier van samenwerken brengt de vzw nieuwe expertise en kennis op een laagdrempelige manier voorbij de schoolpoort Meer informatie : Frouwe Declercq, Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen - Tel: 0472/45 79 32

  www.jincbelgie.be

  DE VERHALENWEVERIJ

  Project: Leesplezier bevorderen bij vluchtelingenkinderen

  De Verhalenweverij creëert een kwalitatief lees- en vrijetijdsaanbod dat aangepast is aan de behoeften, noden, interesses en mogelijkheden van de kinderen in de opvangcentra.

  Bij het project zijn er geen drempels om mee te doen: de activiteiten zijn op passende uren, in het opvangcentrum en gratis. Dat garandeert een succesvol project. In haar activiteiten bouwt de vzw een link in naar reguliere vrijetijdsactiviteiten. Zo wordt de doelgroep naar de bib gebracht. Daarmee worden drempels om aan dergelijke activiteiten mee te doen, wat lager. De Verhalenweverij vond heel wat lokale partners bereid om mee te werken en andere kinderen naar haar activiteiten toe te leiden, zoals bibliotheken en andere gemeentelijke diensten en scholen Meer informatie : Gitt Smans, Beukenlaan 46, 2200 Herentals - Tel: 0478/24 60 43

  www.verhalenweverij.be