• fr
 • nl
 • de
 • 1019 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van: €5.142.037

  Icon

  Steun aan maatschappelijke projecten

  Financiële steun aan verenigingen die kansarme jongeren helpen.

 • fr
 • nl
 • de
 • Eén van de doelstellingen van de Stichting Koningin Paola is concrete steun te bieden aan jongeren die moeilijkheden hebben op het vlak van maatschappelijke integratie.

  De Stichting verleent financiële steun voor concrete projecten die zich richten op de vorming en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren.

  De Stichting wil optreden waar cruciale behoeften voelbaar zijn, opdat zoveel mogelijk jongeren zich begrepen en erkend zouden voelen. Zo kunnen zij nadien het beste van zichzelf geven.

  Criteria 

  Indien u een steunaanvraag wenst in te dienen, gelieve dan het formulier onderaan de pagina te downloaden.

  Het dossier in “tekstverwerkingsformaat” moet ten laatste anderhalve maand voor de datum van de raad van bestuur bij het secretariaat van de Stichting Koningin Paola toekomen.