• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
  Steun onze projecten

  Steun onze projecten

  Steun de stichting
  Icon

  Steun aan maatschappelijke projecten

  De steunaanvraag kan het hele jaar door worden ingediend

 • fr
 • nl
 • de
 • Financiële steun aan verenigingen die kansarme jongeren helpen.

  De Stichting Koningin Paola biedt steun aan verenigingen die de vorming en integratie van kansarme jongeren bevorderen. Het gaat vooral om jongeren die te kampen hebben met psychosociale of familiale problemen, met schooluitval of met een gebrek aan opleiding , met (re)integratiemoeilijkheden of andere sociale integratieproblemen.

  De Stichting wil daadwerkelijk handelen, daar waar de cruciale behoeften het hoogst zijn, zodat zoveel mogelijk jongeren zich begrepen en geaccepteerd voelen en vervolgens het beste van zichzelf kunnen geven.

  Heel diverse verenigingen worden gesteund door de Stichting Koningin Paola zoals : begeleidingstehuizen binnen de Bijzondere Jeugdzorg, diensten voor jeugdcriminologie, therapeutische centra en centra voor drugspreventie, opvang- en begeleidingscentra voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen of slachtoffers van mensenhandel, verenigingen die het welzijn en de leefomgeving van ernstig zieke of gehospitaliseerde kinderen verbeteren, socio-culturele verenigingen, jeugdhuizen, academies, animatieboerderijen, verenigingen die schooluitval bestrijden,…

  De Stichting wil optreden waar cruciale behoeften voelbaar zijn, opdat zoveel mogelijk jongeren zich begrepen en erkend zouden voelen. Zo kunnen zij nadien het beste van zichzelf geven.

  Een aanvraag indienen 

  Indien u een steunaanvraag wenst in te dienen, gelieve dan het online formulier onderaan deze pagina in te vullen.

  Het ingevulde formulier moet ten laatste twee maanden voor de datum van de raad van bestuur bij ons toekomen. Indien het maximum aantal aanvragen is bereikt, wordt de steunaanvraag naar de volgende raad van bestuur verplaatst.