• fr
 • nl
 • de
 • 1.117 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van: €5.586.523

  Icon

  Steun aan maatschappelijke projecten

  Financiële steun aan verenigingen die kansarme jongeren helpen.

 • fr
 • nl
 • de
 • Eén van de doelstellingen van de Stichting Koningin Paola is concrete steun te bieden aan jongeren die moeilijkheden hebben op het vlak van maatschappelijke integratie.

  De Stichting verleent financiële steun voor concrete projecten die zich richten op de vorming en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren.

  De Stichting wil optreden waar cruciale behoeften voelbaar zijn, opdat zoveel mogelijk jongeren zich begrepen en erkend zouden voelen. Zo kunnen zij nadien het beste van zichzelf geven.

  Een aanvraag indienen 

  Indien u een steunaanvraag wenst in te dienen, gelieve dan het online formulier onderaan deze pagina in te vullen.

  Het ingevulde formulier moet ten laatste anderhalve maand voor de datum van de raad van bestuur bij ons toekomen. Na een bezoek ter plaatse, wordt het dossier ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur door de verantwoordelijken maatschappelijke projecten van de Stichting.