• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
  Steun onze projecten

  Steun onze projecten

  Steun de stichting

  Privacy

  VERKLARING BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN PERSOONSGEGEVENS.

  De Stichting Koningin Paola respecteert de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens.

  Grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

  Voor de verwerking van uw gegevens, baseert de SKP zich op volgende grondslagen:

  Naleving wettelijke verplichting;
  U heeft gegevens ingediend om deel te nemen aan één of meerdere activiteiten van de SKP.
  Het legitieme belang van de SKP (gezien haar doel) om contact met u op te nemen om u te sensibiliseren voor de acties van de Stichting en u op de hoogte te houden van haar doelstellingen, activiteiten en evenementen, om het aantal donateurs te behouden en te vermeerderen, zonder dat uw fundamentele belangen, vrijheden en rechten in het geding komen.
  Doel van de gegevensverwerking

  De SKP verwerkt en bewaart de persoonsgegevens enkel voor het uitvoeren van de hierboven vermelde activiteiten die bestaan uit:

  • het beheren van uw kandidaatsdossier voor één van de activiteiten van de SKP (School van de Hoop, steun maatschappelijke projecten, Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs, Prijs Focus Aarde);
  • het verwerken van uw verzoek om deel te nemen aan een evenement;
  • het verwerken van uw verzoek om informatie;
  • het verwerken van uw gift (registratie, verzending fiscaal attest, bedanking);
  • het beheren van een samenwerkingsovereenkomst (jury, werkgroep, enz.) ;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • Welke persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt

  De verzamelde gegevens zijn afhankelijk van het type activiteit en zijn beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om het correct te kunnen beheren.

  Kunnen verzameld worden:

  – Naam en voornaam

  – Adres

  – Geslacht

  – Titel

  – Mailadres

  – Telefoonnummer

  – Bankrekeningnummer

  – Moedertaal

  – Geboortedatum

  – Naam, adres, telefoon en email van het bedrijf dat aan de persoon is gekoppeld.

  Gebruik opgeslagen gegevens

  Uw gegevens worden door de SKP enkel voor bovengenoemde doeleinden gebruikt.

  Bewaring van persoonsgegevens

  De SKP bewaart de persoonsgegevens de tijd die nodig is om haar doelstellingen en activiteiten te bereiken.

  De SKP kan beslissen om bepaalde gegevens langer te bewaren om haar eigen werking te evalueren en aan te passen (bv. vernieuwde giften en ondersteuningen in de loop van de jaren).

  Delen met derden

  De SKP deelt uw persoonsgegevens in principe niet met derden.

  Indien ze worden meegedeeld, is dit om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, voor het uitvoeren van een overeenkomst of contract met u, voor het uitvoeren van een werk in onderaanneming (bv. mailing voor een activiteit van de SKP).

  Beveiliging van de gegevens verzameld en bewaard door de SKP

  De SKP respecteert de wet inzage de bescherming van persoonsgegevens en neemt de nodige elektronische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of onopzettelijke openbaarmaking van persoonsgegevens, beheert door de SKP, aan derden te voorkomen.

  Indien er zich toch een incident met uw persoonlijke gegevens zou voordoen, wordt u hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht onder de voorwaarden die door de wet worden gesteld.

  Website en het gebruik ervan

  De algemene gegevens betreffende het raadplegen van de site van de SKP, inclusief het IP- adres en het tijdstip, worden bewaard. Deze informatie wordt gebruikt voor de analyse van het aantal bezoeken van de site en voor het verbeteren van de werking van haar site. Deze informatie wordt zo goed mogelijk onherkenbaar gemaakt en wordt niet doorgegeven aan derden.

  De website van de SKP gebruikt een betrouwbaar SSL-certificaat om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

  DE SKP gebruikt Google Analytics om na te gaan hoe de gebruikers de website gebruiken.

  De verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar een server van Google. Aanvullende informatie over het beheer van persoonsgegevens door Google is beschikbaar op de website van Google.

  De SKP heeft Google niet gemachtigd om de gegevens te gebruiken die zijn verzameld in andere Google-services.

  Raadpleging, wijziging, schrapping van persoonsgegevens

  U heeft het recht om op elk moment kosteloos:

  kennis te nemen van uw gegevens in het bezit van de SKP;
  uw gegevens te wijzigen, bij te werken of te verwijderen;
  zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens;
  de toestemming die u heeft gegeven in te trekken.
  De SKP verbindt er zich toe om uw verzoek snel te beantwoorden en dit ten laatste 4 weken na uw aanvraag.

  In geval van bezwaar van de verwerking van persoonsgegevens, beperking van gebruik, intrekking van toestemming of verzoek tot wissen, kunnen bepaalde diensten en/of producten niet meer worden geleverd.

  Maar zelfs in het geval van een verzoek kunnen we (bijvoorbeeld door de wet) worden verplicht om uw persoonlijke gegevens te bewaren en niet te verwijderen zolang we niet aan de opgelegde vereisten voldoen.

  Indien u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er een indicatie is van misbruik of indien u meer informatie wenst over gegevensbeveiliging, gelieve dan contact op te nemen met de Stichting Koningin Paola.

  Contact:

  Stichting Koningin Paola

  A.J. Slegerslaan 356 bus 17
  1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

  Tel. : 00 32 (0)2 762 92 5

  E-mail : info@sk-fr-paola.be

  Wij kunnen u vragen om uw identiteit te bewijzen.

  Indien u van mening bent dat uw gegevens onjuist worden verwerkt, heeft u het recht om zich tot de volgende instantie te wenden:

  Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 te 1000 Brussel
  Tel 00 32 (0)2 274 48 00 of E-mail: contact@apd-gba.be