• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
  Steun onze projecten

  Steun onze projecten

  Steun de stichting

  Copyright

  BESCHERMING VAN HET AUTEURSRECHT

  Alle teksten, foto’s, illustraties en andere items op de website van de Stichting Koningin Paola zijn beschermd door het auteursrecht.

  Voor reproductie of meedeling aan een publiek, in welke vorm ook, moet een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Koningin Paola verkregen worden, tenzij dat niet nodig is volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Zo heeft men bijvoorbeeld het recht om informatie van een website te downloaden en te reproduceren voor gebruik in private of huiselijke kring.

  Toelating vragen voor reproductie kan via info@sk-fr-paola.be.

  Beeldmateriaal

  De Stichting Koningin Paola heeft geprobeerd contact op te nemen met al wie copyright heeft op de foto’s en illustraties gebruikt op deze website. Indien er foto’s of illustraties werden gebruikt zonder voorkennis van de rechthebbenden, kunnen deze personen zich wenden tot info@sk-fr-paola.be.

  Foto’s en ander beeldmateriaal mogen niet verkocht of gecommercialiseerd worden. Ze mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden of in het kader van fondsenwerving.

  Voor de reproductie van beeldmateriaal buiten de huiselijke kring is toestemming van de auteur vereist.

  Copyright

  Copyright © Stichting Koningin Paola

  Structuur en inhoud: © Stichting Koningin Paola

  Aansprakelijkheid

  Algemeen

  Ondanks de constante zorg en aandacht die de Stichting Koningin Paola besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. De Stichting kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De Stichting tracht de informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd.

  De Stichting Koningin Paola is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de website en het downloaden van bestanden van de website.

  Ook storingen of onderbrekingen in de website, waardoor het tijdelijk onmogelijk is om de website te raadplegen, geven in geen enkel geval recht op enige compensatie.

  Links en verwijzingen

  De website van de Stichting Koningin Paola verwijst naar sites van derden. De Stichting heeft geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en is derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.

  Er mogen links gelegd worden naar de website van de Stichting Koningin Paola of een pagina ervan. De Stichting stelt het op prijs hiervan op de hoogte gebracht te worden.

  Door de aard van het internet kan de Stichting Koningin Paola geen toezicht uitoefenen op wie er naar haar site doorverbindt. De aanwezigheid van een link op een andere site betekent dus niet dat de Stichting die site zouden goedkeuren of aanbevelen.

  De Stichting Koningin Paola kan deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen, waarbij de wijziging onmiddellijk van kracht wordt.

  Voor vragen of commentaar bij deze algemene voorwaarden: info@sk-fr-paola.be.