• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
  Steun onze projecten

  Steun onze projecten

  Steun de stichting
 • fr
 • nl
 • de
 • Laureaten Koningin Paolaprijs 2021-2022

  Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2021-2022

  Creativiteit & Innnovatie

  Vlaamse Gemeenschap

  Eerste laureaat

  Project: Innovatieve kleuterwerking: van rups naar vlinder

  Kleuterwerking de Springplank Brugge

  Innovatieve kleuterwerking de Springplank zet in op onderwijs op maat via teamteaching, creatieve leer- en speelomgeving en oog voor talent. 21ste -eeuwse vaardigheden, cultureel en genderbewust opvoeden zijn de rode draad doorheen de werking.

  Tweede laureaat

  Project: De Doezelklas, een klas waar onze kinderen het ZELf DOEn!

  Toon Mertens, leerkracht van Doezelklas - Vrije lagere school Heilig Hart Heverlee

  De Doezelklas is een klas van de lagere school van het Heilig Hartinstituut Heverlee waar kinderen kunnen doezelen. Doezelen is ZELf DOEn. De focus in deze klas ligt dus op het zelfstandig bereiken van vooropgestelde doelen via vernieuwende, originele en uitdagende activiteiten.

  Derde laureaat

  Project: “Is er leven op Mars?”

  Chris Dewaele, leerkracht Techniek – Bubao De Torretjes (Torhout)

  Een school waar systematisch plaats is voor techniek, waar vanuit de ‘STEM’-didactiek projectmatig gewerkt wordt aan kennis, vaardigheden en belevenis. In het project ‘Is er leven op Mars’ wordt er gefantaseerd, gefilosofeerd, gecreëerd en beleefd. Omdat Leren Leren en Leren Leven belangrijk is!

  Franse Gemeenschap

  Eerste laureaat

  Project: Schrijven van een boek door leerlingen van het 6de leerjaar van de lagere school

  Yves Paul Muret, leerkracht van het 6de leerjaar in de school Saint-Joseph in Ohain (Lasne)

  De leerlingen schrijven een roman gebaseerd op een historisch feit, illustreren de verschillende hoofdstukken van hun boek, organiseren een crowdfundingcampagne, maken een publiciteitsfilm, ontvangen journalisten en verkopen hun boek.

  Tweede laureaat

  Project: De persoonlijke ontwikkeling van kinderen met een autisme spectrum stoornis

  Stéphanie Mathieu, Laurence Jossart, Delphine Sermeus en Mélanie Mahy BUBAO Le Caillou in CINEY

  Oprichting en ontwikkeling van een snoezelruimte in de Teacch-klas en een tweede snoezellokaal in de school. Creatie van verschillende software per kind in en buiten de klas voor alternatieve communicatie, autonomie in de organisatie van tijd en taken, voor het aanleren en voor de vrije tijd.

  Derde laureaat

  Project: Creativiteit, programmering en wetenschappelijk bewustzijn: de robots «Ozobot» en «Thymio» op ontdekkingstocht in Pairi Daiza

  Pascale Op de Beeck, Corinne Durieux, Laetitia Hosselet, Alice Videbien et France Vandamme in BUBAO Les Co’Kain in Kain (Doornik)

  Een nieuw concept voor het opwekken voor de belangstelling voor wetenschap in het speciaal onderwijs : gebruik maken van een dynamisch proces met de technologieën van morgen (programmering van educatieve robots).