• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
 • fr
 • nl
 • de
 • Terug naar alle projecten

  Castor Klust !

  CLW Castor Vilvoorde

  2016

  Initiatiefnemers

  Het project werd in 2016 ingediend door Castor, Centrum Leren en Werken (CDO) te Vilvoorde.

  Beginsituatie

  Het overgrote deel van de leerlingenpopulatie behoort tot de groep maatschappelijk kwetsbare jongeren. In de meeste gevallen hebben zij een andere thuistaal en de culturele en religieuze diversiteit op school is zeer groot. De meeste jongeren wonen in Vilvoorde en Brussel. Op schools gebied kenden ze weinig succeservaringen en de spijbelproblematiek is zeer groot (soms 50%). De meeste jongeren kampen met weinig zelfvertrouwen en gepast sociaal handelen en reageren is voor velen een uitdaging. De leerlingen moeten ook dagelijks opboksen tegen de vooroordelen die leven in onze maatschappij.

  Castor biedt deeltijds beroepssecundair onderwijs aan en jongeren kunnen er terecht vanaf 15 jaar. Zij combineren er school en werkplekleren: zij komen twee dagen per week naar de school, de andere dagen krijgen zij een invulling die aansluit bij hun mate van arbeidsrijpheid. Dit kan een persoonlijk ontwikkelingstraject, een voortraject, een brugproject of reguliere tewerkstelling zijn. Bij de start telde de school ongeveer 134 leerlingen (in 2018: +/- 190 leerlingen) waarvan er gemiddeld 40 (in 2018: +/- 50) aanwezig zijn op de school.

  Doelstelling en concretisering

  Castor klust! is een klasoverschrijdend project binnen het deeltijds beroepssecundair onderwijs, waarbij de opleidingen onderhoud gebouwen (klusjesman), lassen, magazijn, en administratie samen een klusjesdienst oprichtten. Men biedt de (bijna) gratis diensten in de eerste plaats aan kansarme buurtbewoners aan. De jongeren krijgen hiermee de kans om tijdens een één op één begeleiding klussen uit te voeren in een levensechte werksituatie.

  De doelstelling is de kans op een gecertificeerde uitstroom verhogen. Elke leerling heeft een individueel leertraject (ILT). Voor de praktijkopleiding die zij volgen, moeten ze een aantal competenties verwerven. Door samen met een begeleider klussen uit te voeren bij klanten, worden hiaten in hun ILT opgevuld en werken ze meteen ook aan verschillende generieke competenties. Bij elke klus die aangevraagd wordt, kijkt men welke leerling hier het meeste baat bij heeft om die uit te voeren. Het is de bedoeling dat de jongeren met die aanpak sneller vooruitgaan in hun traject en dus ook sneller een (deel)certificaat zullen behalen. Deze certificaten zijn waardevol op de arbeidsmarkt en zijn ook nodig om getuigschriften en/of een diploma secundair onderwijs uit te reiken. Wanneer een jongere tewerkgesteld is, wordt in veel gevallen het hele gezin hier beter van. Dit draagt bij tot het bieden van een positief toekomstperspectief voor de jongeren en speelt in op de relatie tussen de school en de arbeidsmarkt.

  De klussen die worden uitgevoerd zijn zeer divers. Voorbeelden van uitgevoerde klussen in het tweede werkjaar zijn: rolluiken herstellen, gevelbekleding aanbrengen, stopcontact plaatsen, elektrische storingen detecteren, tuinonderhoud, schuren, plamuren, bezetten (diverse afwerkingshandelingen),  siliconevoegen in badkamer vervangen, kraan vervangen, toilet plaatsen, ontstoppen van leidingen, kraan vervangen douche,  pleisteren & cementeren, houten kast maken, deur plaatsen, tegels leggen & voegen, muren uit hout bouwen,  plafond bouwen

  Gemiddeld hebben de leerlingen drie keer een klus uitgevoerd met Klustor. In totaal voeren zij per jaar een 20-tal klussen uit voor een totaal van ongeveer 35 klusdagen buiten de school.

  Geboekte vooruitgang

  Per klus is er één begeleider en één jongere; dit één op één contact geeft heel wat mogelijkheden wat de socio-emotionele en de pedagogisch-didactische begeleiding van deze kwetsbare groep betreft.

  – De leerlingen klussen in een realistische context en worden geconfronteerd met moeilijkheden en uitdagingen die hen goed voorbereiden op hun toekomstige loopbaan. Dat wordt als zinvol en leerrijk ervaren.

  – Het uitvoeren van klussen in levensechte situaties verhoogt de betrokkenheid maar ook wel de druk omdat de beschermende schoolse sfeer wegvalt.

  – De leerlingen treden uit hun vaak beperkt sociaal referentiekader, verruimen hun leefwereld en komen met andere rolmodellen in contact

  Vooralsnog is het niet geheel duidelijk of een leerling dankzij Klustor sneller in zijn traject gaat of niet. Wel staat al vast dat de leerlingen Klustor ervaren als iets positiefs. De leerlingen hebben het gevoel dat ze sneller leren door de één op één begeleiding en het leren in de echte praktijk. Het geeft de leerlingen ook een realistische kijk op hun loopbaanmogelijkheden.

  Hefbomen en moeilijkheden

  Een sterkte van het project is dat er kan samen gewerkt worden met andere partners. O.a. het

  Vilvoords Zilverpunt. Deze vzw is een sociaal-economisch thuiszorginitiatief en heeft een goed zicht op kansarme gezinnen die vooruit geholpen kunnen worden door de klusjesdienst.

  Er komen voldoende aanvragen voor klussen binnen maar het vraagt veel energie en overtuigingskracht om de doelgroep kansarme klanten te bereiken. Gratis hulp aanvaarden blijkt geen evidentie.

  Voortzetting van project

  Nog lopend project

  Contactgegevens

  Castor, centrum leren en werken (CDO), Groenstraat 260, 1800 Vilvoorde. Telefoon 02/251 41 87.

  Contactpersoon: Eef Vervondel (projectmedewerker), e-mail: eef.vervondel@clwcastor.be

  http://www.clwcastor.be

  https://klustor.webnode.be

  Terug naar alle projecten