• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
 • fr
 • nl
 • de
 • Terug naar alle projecten

  The rhythm of life

  KAJ Oost-Vlaanderen/HTI Sint-Antonius Gent

  2001

  Initiatiefnemers

  Het project werd ingediend in 2001 door KAJ Oost-Vlaanderen (Wim Van Driessche) en Hoger Technisch Instituut Sint-Jozef (Ignace De Baets, directeur).

  Beginsituatie

  Voor het project ingediend werd, had het reeds gelopen voor een korte tijd en met een beperkte groep. Hierdoor hadden de initiatiefnemers ervaring opgebouwd en vastgesteld dat het werkte voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Met de financiële ondersteuning zouden meer jongeren kunnen bereikt worden.

  De jongerenbeweging KAJ (christelijke arbeidersjongeren) die de jongeren begeleidt, heeft als vormingsbeweging een lange ervaring met de doelgroep.

  Doelstelling en concretisering

  Het project ‘Rhythm of Life’ wil maatschappelijk kwetsbare jongeren op een actieve manier van een stukje cultuur laten proeven en hen leren in groep tot een concrete realisatie te komen en een onderlinge band te smeden. Aanvankelijk wordt gewerkt met leerlingen uit de derde graad en het deeltijds bso van één school; in een latere fase liep het project ook in een tweede tso/bso school in Gent en werd ook gewerkt met leerlingen uit de eerste en tweede graad.

  De eerste jaren werd vooral ingezet op de realisatie van een toneel- en improvisatievoorstelling. De jongeren werkten onder begeleiding aan een toneelvoorstelling ‘Paalwoning’, geschreven op maat van de jongeren en met elementen van de hedendaagse jongerencultuur (snelheid, isolatie, frustratie). Zij brachten dit als een volwaardige voorstelling met live muziek op het scholierenfestival. Anderen kozen voor improvisatie en namen deel aan het jongerenkunstenfestival De Kunstbende. Tijdens de kerstvakantie toonden beide projectgroepjes hun realisaties aan mekaar en werd gedurende een korte periode samengewerkt onder de deskundige leiding van de groep “De Vieze Gasten”.

  Vanaf het derde jaar richt men zich in een van beide scholen vooral naar de eerste graad. Deze jongeren mogen de school tijdens de middag niet verlaten en vervelen zich vaak. Verschillende activiteiten werden uitgewerkt. Onder andere:

  – creatief aanbod tijdens de examenweek. Tijdens de examenperiode van kerstmis werd gewerkt met de jongeren van 1B en het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar (2BVL). Deze jongeren hebben geen examens. Het was de bedoeling om leerlingen uit de klassfeer te halen en hen als groep met nieuwe materialen en nieuwe werkvormen te laten kennismaken.  Zo werd er ‘creatief omgaan met ijzer en gips’ opgezet. Geïnspireerd op beeldjes van Giogometti Alberto mochten de leerlingen met ijzerdraad en andere materialen een menselijk figuurtje maken. Eens de basisconstructie klaar was, werd er met gipsverband afgewerkt. Hier werden jongeren getest op hun uithoudingsvermogen en creatief denken. Tijdens een volgend schooljaar werd ingezet op het maken van prikborden (voor posters en kaartjes) van affiches om een muziekgroepje kenbaar te maken aan de leerlingen van de school ;

  – initiatie drama. Tijdens deze activiteit, die begeleid wordt door de leerlingbegeleider, leren jongeren tot rust komen door te luisteren naar de stilte en door middel van yoga- en ontspanningsoefeningen en oefeningen om specifiek het vertrouwen te versterken.

  Daarnaast is er het hele jaar door een muzikaal en creatief aanbod. Elke maandag tijdens de middagpauze konden leerlingen uit de verschillende klassen van het tweede jaar onder leiding van de leerlingenbegeleider musiceren. Het einddoel was het maken van een CD met zelf gecomponeerde muziekstukjes.

  Geboekte vooruitgang

  De begeleiders zijn ervan overtuigd dat het project werkt. De sociale vaardigheden die men tracht bij te brengen – leren luisteren, leren omgaan met kritiek, durven voor je mening opkomen –  missen hun effect niet en dragen bij tot het nemen van verantwoordelijkheid, geloof in eigen kunnen en het aangaan van grensverleggend engagement.  De jongeren zijn enthousiast, ervaren het project als goed aansluitend bij hun belevingswereld en afgestemd op de jongerencultuur . Ze leren spreken over gevoelens, hun creativiteit wordt aangesproken, ze leren samenwerken in groep en leren grenzen accepteren.

  Niet verwachte effecten

  Het project was ook bepalend voor de verdere schoolloopbaan van drie van de deelnemende jongeren die in hun laatste jaar secundair onderwijs zitten. Ze willen alle drie verder in de audio-visuele richting.

  Hefbomen en moeilijkheden

  Het proces verliep niet altijd even vlot. Het eerste jaar was er zelfs sprake van een echte crisis. Deze had met verschillende elementen te maken. Zo was er bij enkele deelnemers ongetwijfeld faalangst, anderen ondervonden heel wat moeilijkheden op school en reageerden hun frustraties ook tijdens de sessies van het project af. Maar toch hebben de projectbegeleiders én de groep deze crisis overwonnen. Dankzij de open sfeer werden weerstanden –het nieuwe is aanvankelijk ook bedreigend -overwonnen- vooral omwille van de steunende omgang.

  In de initiële school verschoof de doelgroep. De leerlingen uit de derde graad en het deeltijds bso waren moeilijk te motiveren om wekelijks te werken rond toneel en improvisatie. Bovendien waren de participerende leerlingen vaak het volgend schooljaar niet meer op school. Hier werd geopteerd om te werken met leerlingen uit de eerste graad.

  Voortzetting van project

  Het project heeft maar vier jaar gelopen. De verschuiving van projectmedewerkers (één van de dragende krachten werd leerlingbegeleider in een school) vooraleer er voldoende draagvlak was gecreëerd binnen de school en de initiële doelgroep (leerlingen uit de derde graad die moeilijk te motiveren waren voor toneel en improvisatie en bovendien niet lang (meer) op school bleven) hebben hier wellicht toe bijgedragen.

  Contactgegevens

  Geen contactpersoon meer in scholen of KAJ Oost Vlaanderen

  Terug naar alle projecten