• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching

  U zocht naar: "Team building enseignants"

  HET BEZOEK VAN PRINSES CLAIRE AAN DE VZW AMONSOLI IN VERVIERS IN BEELD

  Op woensdag 15 mei bracht de Stichting samen met H.K.H. Prinses Claire een bezoek aan de vzw Amonsoli in Verviers. Het was een gelegenheid om deze vereniging, die de Stichting sinds haar oprichting in 2014 steunt, van naderbij te bekijken en het opmerkelijke werk te ontdekken dat dagelijks door haar teams en vrijwilligers wordt verricht. […]

  Activiteitenverslag 2023

  Ons laatste activiteitenverslag is uit ! Wij zijn verheugd het metjullie te kunnen delen.Dit verslag geeft een gedetailleerd overzicht van onze impact op nationaal niveau. Het belicht de terreinactoren en projecten die zich inzetten voor de inclusie en vorming van kansarme jongeren, waar wij steun aan verlenen.Ons motto “Laten we de toekomst alle kansen geven” […]

  Forum van de Stichting Koningin Paola

  Meer dan 120 mensen uit heel België hebben op 19/03/2024 deelgenomen aan ons eerste grote Forum in Brussel voor verenigingen die zich inzetten voor kansarme jongeren.Tijdens interactieve workshops georganiseerd door ToolBox asbl vzw konden terreinactoren van elkaar leren, goede praktijken uitwisselen, uitdagingen en successen delen en waardevolle contacten leggen.De Stichting Koningin Paola handelt via 3 […]