• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
  Steun onze projecten

  Steun onze projecten

  Steun de stichting

  HET BEZOEK VAN PRINSES CLAIRE AAN DE VZW AMONSOLI IN VERVIERS IN BEELD

  Op woensdag 15 mei bracht de Stichting samen met H.K.H. Prinses Claire een bezoek aan de vzw Amonsoli in Verviers. Het was een gelegenheid om deze vereniging, die de Stichting sinds haar oprichting in 2014 steunt, van naderbij te bekijken en het opmerkelijke werk te ontdekken dat dagelijks door haar teams en vrijwilligers wordt verricht. In de afgelopen 10 jaar is deze vzw uitgegroeid tot één van de grootste huiswerkscholen in Wallonië.

  Maar AMONSOLI is veel meer dan een huiswerkschool voor de kinderen van de wijk, waarvan de meesten van buitenlandse afkomst zijn. De school biedt ook cursussen burgerschap, ouderschap en Frans voor ouders met een allochtone achtergrond, evenals sociale en juridische bijstand. Sinds 2 jaar heeft Amonsoli ook een opvangtehuis voor niet-begeleide minderjarigen (NBMV).

  Het was een dag vol vreugde en uitwisselingen voor de Stichting en Prinses Claire, die als Ere-Vicevoorzitster Koningin Paola ter plaatse vertegenwoordigde. De Prinses nam de tijd om een praatje te maken met de kinderen en jongeren in het centrum, ze hielp hen met hun huiswerk, speelde spelletjes met hen en at een hapje met hen. Natuurlijk stond ze ook met plezier paraat voor de vele selfies. Ze sprak ook uitgebreid met de vrijwilligers van de vzw, die de veerkracht van de kinderen in Amonsoli benadrukten. Ze eindigde haar bezoek door te luisteren naar de aangrijpende getuigenissen van jonge NBMV’s die vertelden over hun gevaarlijke reizen om België te bereiken.

  De Stichting heeft met dit bezoek nogmaals het belang ingezien van het werk dat ter plaatse wordt uitgevoerd door dergerlijke organisaties, die zo toegewijd zijn maar helaas te weinig financiering ontvangen. De Stichting is er trots op vzw’s zoals Amonsoli te steunen, waarvan het werk essentieel is voor de samenleving.

  Bedankt aan de verantwoordelijken, de vrijwilligers en de kinderen van Amonsoli voor hun warme ontvangst. 

  #solidariteit#huiswerkscholen#delen#jeugd#socialecohesie#NBMV#

  📷 Frédéric Andrieu