• fr
 • nl
 • 61 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van: € 3.321.835

  Icon

  School
  van de Hoop

  Een initiatief om de integratie van kansarme jongeren te bevorderen.

 • fr
 • nl
 • School van de Hoop richt zich naar scholen met kansarme leerlingen. Een financiële ondersteuning en begeleiding worden verleend voor de ontwikkeling van vernieuwende projecten die tot doel hebben de integratie van de leerlingen en hun gezin te bevorderen.

  Voor wie?

  Het initiatief richt zich tot scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs die extra middelen ontvangen in het kader van het gelijke onderwijskansenbeleid en die tenminste 25% doelgroepleerlingen tellen. Ook de Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs komen in aanmerking. De kandidaturen kunnen ingediend worden door de school en door de leerkrachten, maar ook door externe personen voor zover ze nauw verbonden zijn met de school en haar omgeving (ouderverenigingen, CLB’s,wijkorganisaties…).

  Criteria

  De projecten moeten tot doel hebben de slaagkansen van de leerlingen te vergroten. Er zal ook rekening gehouden worden met de vernieuwingskracht van het initiatief, de ingeschatte kansen op succes en duurzaamheid van het project alsook de mogelijkheden om het project in andere scholen te reproduceren.

  Hoeveel?

  De geselecteerde projecten krijgen voor het volgend schooljaar een financiële steun van maximum 15.000 € per jaar. Deze tegemoetkoming kan op basis van een jaarlijkse evaluatie met maximum 4 jaar verlengd worden.

  Huidige projecten gesteund door de Stichting

  Er is momenteel geen projectoproep