• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
  Steun onze projecten

  Steun onze projecten

  Steun de stichting
 • fr
 • nl
 • de
 • Laureaten Prijs van de Hoop 2023

  Laureaten van de Prijs van de Hoop - 10de editie

  Inclusie en formatie van de kansarme jongeren

  Vlaamse Gemeenschap

  BroM (Brede School Molenbeek) VZW

  Project: Ketjes vol Talent – Talentontwikkeling in Molenbeek

  Brede School Molenbeek (BroM) is een netwerk van Nederlandstalige basisscholen en partners (ouders, organisaties, vrijwilligers) uit verschillende sectoren (welzijn, cultuur, sport, jeugd, gezondheid, …) in het Historisch centrum en de Maritiemwijk van Molenbeek, die samenwerken om alle kinderen de kans te geven om op school en in de vrije tijd hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Door samen te werken met de verschillende partners, wil het netwerk het bestaande aanbod toegankelijker maken en nieuwe initiatieven lanceren, vooral tijdens de middagpauze en buiten de school.

  www.bredeschoolmolenbeek.be

  Uilenspel VZW

  Project: Groeien doen we samen

  Uilenspel vzw wil de kansen van kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen vergroten door het solidariteitsgevoel in een buurt en het aanspreken van actief burgerschap. Zo werft, vormt en begeleidt de vzw die actief is in Gent, Antwerpen en Oost-Vlaanderen volwassen vrijwilligers die wekelijks minstens 1 uur bij maatschappelijk kwetsbare buren langsgaan om in hun thuisomgeving aan de slag te gaan met de schoolse vaardigheden en motivatie en talenten van de kinderen. De vzw is van plan om haar werking uit te breiden in twee nieuwe regio’s in Oost-Vlaanderen en de provincie Antwerpen en het aantal partnerscholen te vergroten.

  www.uilenspel.be/

  Stormkop VZW

  Project: "VLO(o)T"

  Een duik in de wereld van kunst, wetenschappen en duurzaamheid

  Stormkop is een hub voor creatieve projecten voor kinderen en jongeren, gelegen aan de dokken in Antwerpen. Met het project “VLO(o)T”, biedt de Antwerpse vzw jongeren experimentele trajecten aan in de wereld van kunst, wetenschappen, filosofie en duurzaamheid. Ze begeleidt hen, coacht hen en geeft hen de nodige ruimte om hun weg te vinden op de arbeidsmarkt en in de maatschappij en om zelf een circulaire mini-maatschappij te organiseren. Ze richt zich onder andere op jonge OKAN-leerlingen en jongeren met een beperking.

  www.stormkop.be

  Vluchtelingenwerk Vlaanderen

  Project: "Villa Veerkracht"

  Een voorbereiding op het schoolse parcours

  Villa Veerkracht is een pedagogisch pilootproject dat zich focus op jongeren op de vlucht met onvoldoende schoolse achtergrond en/of met een zware rugzak die op een OKAN wachtlijst staan of voor wie OKAN te vroeg komt zich voor te bereiden op het schoolse parcours. Ze krijgen de tijd om te landen, hun rugzak af te zetten en zich stapsgewijs voor te bereiden op het onderwijs in een veilig kader met warme begeleiding. Zo leren ze stap per stap uit hun isolatie te geraken, sociale contacten te leggen, aan studeren toe te komen en te integreren op school en in de samenleving.

  www.vluchtelingenwerk.be/project/villa-veerkracht

  Federatie Wallonië-Brussel

  Oxybulle vzw

  Project: "een verademing voor geplaatste kinderen"

  Sinds 2018 biedt Oxybulle vrijetijdsactiviteiten en pedagogische/buitenschoolse ondersteuning aan kinderen geplaatst in opvanghuizen in de provincie Namen. De vzw werkt samen met 12 opvanghuizen die 190 jongeren tussen 3 en 18 jaar huisvesten. Deze activiteiten, geleid door een team van 20 vrijwilligers, zijn een echte verademing voor de kinderen en tieners in tehuizen. Het stelt hen in staat om uit de institutionele omgeving te stappen en de wereld te leren kennen. De activiteiten van Oxybulle zijn ook een onmiskenbare steun voor het pedagogische werk van de opvoeders in de tehuizen.

  http://www.oxybulle.be

  Boucle d'Or vzw

  Project: "Les oiseaux ont des ailes, nous avons des livres"

  boeken ten dienste van maatschappelijke integratie

  Het doel van het project vzw Boucle d'or is het ontwikkelen van een leesaanpak in de Sint-Ursulusschool in Sint-Jans-Molenbeek die alle kinderen (kleuter- en lagere school) positieve en terugkerende ontmoetingen met boeken en verhalen biedt, om zo de educatieve en maatschappelijke ongelijkheden te bestrijden. Om dit project tot een goed einde te brengen, met name in zijn meertalige en multiculturele dimensie, worden de ouders nauw bij het project betrokken.

  https://www.boucledorasbl.com/

  La Ferme du Chaudron vzw

  Project: "De boerderij van de Compagnons"

  reintegratie door duurzame voeding

  La Ferme des Compagnons is een reintegratieproject voor Brusselse jongeren tussen 15 en 21 jaar, voornamelijk uit de armste wijken van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest (Anderlecht, Sint-Gillis, Schaerbeek, Vorst, Brussel-Stad, Molenbeek, Sint-Joost) die de school hebben verlaten of in moeilijkheden verkeren. In samenwerking met haar partners, een tiental vzw’s die actief zijn in de duurzame voedingssector, wil ze hen laten kennismaken met beroepen gerelateerd aan de natuur of de landbouw. Het doel is om hen te betrekken bij zinvolle projecten en hen de vaardigheden en het vertrouwen te geven die ze nodig hebben om zich permanent in het beroepsleven te settelen.

  https://happyfarm.be/l/

  Joli Livre VZW

  Project: "De mooie ronde van de Fietsbibliotheek"

  boeken onderweg naar kansarme jongeren

  Boeken zijn een krachtig instrument voor integratie, emancipatie en ontdekking. Boeken toegankelijk maken voor alle kansarme kinderen en jongeren is de sociale missie van de Luikse vzw “Joli Livre”. Om mensen te bereiken die ver van boeken afstaan, heeft de vzw een “fietsbibliotheek” ontworpen, een reizende bibliotheek die de stad zal doorkruisen en 200 kinder-en jongerenboeken zal aanbieden.

  https://www.johncockerillfoundation.org/projets/le-velo-biblio-de-joli-livre/