• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
 • fr
 • nl
 • de
 • Vrijdagmiddag wetenschapsnamiddag

  Christelle Collin en Wendy Roba, leerkrachten aan het Koninklijk Atheneum van Izel.

  Aan het begin van het schooljaar 2017-2018, tijdens een pedagogische vergadering op school, werd één ding duidelijk: niet alle leerlingen die beginnen aan hun eerste jaar middelbare school, hebben dezelfde wetenschappelijke basis. Sommigen beweren dat ze op de basisschool nauwelijks op dit gebied hebben gewerkt, terwijl anderen al veel kennis hebben. Om dit probleem beter te begrijpen werd een discussie gevoerd met de leerkrachten van de basisschool, waaruit bleek dat het niet altijd gemakkelijk is om een wetenschappelijke aanpak te ontwikkelen in de klassen van de basisschool: het gebrek aan juist materiaal. Gebrek aan tijd of het gevoel dat men het onderwerp niet onder de knie heeft, lijken de oorzaken te zijn.

  Zo ontstond het idee van het project:

  “Zou het mogelijk zijn om wetenschappelijke activiteiten in de laboratoriumklas aan te bieden aan leerlingen van het 5de tot het 6de leerjaar? »

  De drie belangrijkste doelstellingen van dit project zijn:

  • Verband leggen tussen het lager en het secundair;
  • Leerkrachten voorbeelden geven van wetenschappelijke activiteiten;
  • Wetenschap toegankelijk maken vanaf het lager onderwijs.

  Er werden enkele workshops aangeboden aan de leerkrachten lager onderwijs van de school. Ze waren zeer tevreden met de aanpak en na enkele gesprekken met de directie werd besloten om het project uit te breiden.

  Een brief met het voorstel om vrijdagnamiddag deel te nemen aan wetenschappelijke workshops in de schoollaboratoria werd naar alle basisscholen in de regio (alle netwerken) verstuurd. Al snel schreven veel scholen zich in.

  Sindsdien verwelkomt de school elke week leerlingen van het 5de en/of het 6de leerjaar in de laboratoriumklassen. In kleine groepjes voeren ze twee uur lang experimenten uit om een beginnend raadsel op te lossen.

  Voor elk van deze activiteiten ontvangt elke leerling een dossier. Dit stelt hen in staat om een verslag bij te houden van hun leerproces en is nuttig in hun wetenschapsklas. Er wordt ook een dossier gegeven aan de begeleidende leerkracht: het bevat links naar het programma, een lijst met benodigde materialen en de te gebruiken methodologie. Ook worden er pedagogische koffers uitgeleend aan leerkrachten om de activiteiten in hun klassen voort te zetten. Op die manier is het voor hen mogelijk om de activiteiten opnieuw te herhalen.

  Sommige workshops wisselen ook af met het gebruik van ITC door middel van animaties en/of spelletjes op tablets (Learningapps, Merge cube, …). Voor sommige scholen is het gebruik van dergelijke toepassingen compleet nieuw.