• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
 • fr
 • nl
 • de
 • Samen op weg naar succes met het Tutoraatprogramma

  Het Tutoraatprogramma van Schola ULB in Brussel en al de betrokken personen: leerlingen, tutoren, scholen, partners, het personeel en de bestuurders.

  Het Tutoraatprogramma, dat in 1989 door de ULB werd opgericht, biedt gratis schoolse ondersteuning gericht op gelijke kansen op school en succes voor iedereen. Studenten, aangesteld als docenten, leiden wekelijks bijlessen met kleine groepen vrijwilligersstudenten, in nauwe samenwerking met partnerscholen.

  Het programma wordt uitgevoerd in een honderdtal Franstalige lagere en middelbare scholen van alle onderwijsnetwerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Omdat het programma gratis is, richt het zich tot leerlingen met onderwijsmoeilijkheden die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Scholen die een aanvraag indienen om begeleiding te mogen ontvangen, moeten aantonen dat het publiek dat ze opleiden kwetsbaar is. Hoewel er bijzondere aandacht wordt besteed aan scholen van het gedifferentieerd onderwijs, wordt er meer aandacht besteed aan de kwetsbaarheid van het publiek (nieuwkomers, economische problemen, ziekte, eenoudergezinnen, gezinsconflicten…). Het doel is om steun te bieden aan elke leerling die deze steun niet kan vinden binnen zijn gezinsomgeving of in een andere structuur.

  Met een vriendelijke en speelse aanpak heeft het programma het volgende doel:

  • leerlingen ondersteunen in termen van kennis, vaardigheden en attitudes
  • hun autonomie en verantwoordelijkheidsgevoel versterken
  • de meest kwetsbaren helpen om zich te verzoenen met school en hun zelfvertrouwen te herwinnen.
  • iedereen informeren over de mogelijkheden voor de toekomst en de overgang naar het hoger onderwijs te vergemakkelijken: van een verplichte studiekeuze naar een gekozen studiekeuze.

  De leerlingenbegeleiders die aangeworven en begeleid worden door Schola ULB, worden gecoacht door het team van de vereniging: ondersteuning via video, telefoon, op het terrein, thematische bijscholing, virtuele en fysieke bibliotheken ter beschikking, enz… Door hun nabijheid in leeftijd tot de leerlingen en hun blik buiten de school, kunnen de leerlingen zich makkelijk met hen identificeren. Als grote broers of grote zussen getuigen de begeleiders van hun schoolloopbaan en bespreken ze hun eigen moeilijkheden. Tegelijkertijd stelt dit burgerlijk engagement hen in staat om complementaire vaardigheden te verwerven die een aanvulling vormen op hun academisch curriculum (leiderschap, onderwijs, groepsmanagement, luisteren, enz.), die ze kunnen gebruiken bij hun toekomstige zoektocht naar een baan. In 30 jaar tijd heeft het Tutoraatprogramma zich aangepast aan de nieuwe behoeften van het publiek en de scholen: openstelling voor het basisonderwijs, bijlessen tijdens de vakanties, sessies voor gekwalificeerde studenten, online bijlessen, enz. In 2019 werden 2.350 studenten begeleid door 350 studentenbegeleiders in 100 partnerinstellingen. Sinds 1989 heeft het project dus meer dan 35.000 leerlingen ondersteund dankzij de investering van 4.000 leerlingenbegeleiders.