• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
 • fr
 • nl
 • de
 • Kunstmatige intelligentie, Klimaatverandering, Stomata: KIKS

  Natacha Gesquière – Sint Bavohumaniora,  Francis wyffels – Ugent, Dwengo vzw,  Sofie Meeus –  Plantentuin Meise en Jan van de Bulcke – UGent

  In een uniek samenwerkingsverband tussen de Sint-Bavohumaniora, de UGent, de Plantentuin Meise en Dwengo vzw werd KIKS uitgewerkt, een STEM-project over klimaatverandering, biologie en artificiële intelligentie (AI). KIKS maakt deel uit van een overkoepelend project ‘AI Op School’ (https://www.aiopschool.be) waarin de basisconcepten van artificiële intelligentie worden aangebracht vanuit een maatschappelijke context.

  De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van de komende decennia en leerlingen zijn er sterk door geboeid. Door grote hoeveelheden data (‘big data’) uit wetenschappelijk onderzoek van biologen en klimaatwetenschappers te analyseren met technieken uit de artificiële intelligentie kan men tot nieuwe inzichten en oplossingen komen in de klimaatproblematiek. KIKS wendt deze uitdaging aan om leerlingen te motiveren voor STEM.

  In onze gedigitaliseerde wereld is AI steeds meer aanwezig. Wat de mogelijkheden zijn van technologie in de toekomst is moeilijk te voorspellen. Daarom moeten jongeren voorbereid worden om nu én in de toekomst al die nieuwe technologieën verantwoord te kunnen gebruiken én ook bij te dragen tot de ontwikkeling ervan. Dit mag zich niet beperken tot het gebruik van AI, essentieel is het begrijpen van de onderliggende concepten.

  Uniek is dat het KIKS-lesmateriaal ontstaan is uit de intensieve samenwerking met onderzoekers. Het lesmateriaal is gebaseerd op een actueel wetenschappelijk onderzoek en sluit aan bij de leerstof van biologie, aardrijkskunde, chemie, wiskunde en statistiek. Bijkomend werken de leerlingen aan leerdoelen informaticawetenschappen en worden ze geconfronteerd met de ethische aspecten van AI.

  Het innovatief lesmateriaal wordt online en gratis aangeboden in de vorm van interactieve notebooks die gebruikt kunnen worden zonder extra installatie van software op de scholen, enkel een computer en een internetbrowser zijn nodig. Bovendien kunnen de leerlingen ook thuis met de notebooks werken. Voor de leerkrachten is er een uitgebreide handleiding waarin de verschillende aspecten van het project uit de doeken worden gedaan. Zowel de notebooks, de handleiding, alsook de oplijsting van eindtermen en leerplandoelen, zijn gratis beschikbaar voor de leerkrachten op onze website https://www.aiopschool.be.

  In het overkoepelend project ‘AI op School’ ontwikkelt een team van de Sint-Bavohumaniora, de UGent en Dwengo vzw een leerlijn over AI voor het eerste t.e.m. het zesde jaar van het secundair onderwijs, telkens binnen een maatschappelijk relevante context. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt rond sociale robots en rond nieuwe technologieën in de zorgsector (zie  https://www.aiopschool.be).
  Het KIKS-project is ontwikkeld door de Sint-Bavohumaniora Gent, de Universiteit Gent, de Plantentuin Meise en Dwengo vzw, met ondersteuning van RVO-Society, de provincie Oost-Vlaanderen, de provincie Vlaams-Brabant, Veranderwijs, het Koninklijk Atheneum Etterbeek  en Smart Education @ Schools van de Vlaamse Overheid en imec.

  Contactpersonen

  Natacha Gesquière – Sint-Bavohumaniora

  Francis wyffels – UGent, Dwengo vzw

  Jan Van den Bulcke – UGent

  Sofie Meeus – Plantentuin Meise