• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
 • fr
 • nl
 • de
 • Debateville: mondig maakt machtig

  Sophie Buysse, Laurens Busschaert en alle jongeren en vrijwilligers van Debateville in Brussel

  Bij Debateville leren jongeren in grootstedelijke context een argumentatie opbouwen, zich inleven in het standpunt van een ander of een bewogen speech geven voor hun medeleerlingen. Op deze manier ontwikkelen ze de kennis, vaardigheden en attitudes om hun maximaal potentieel te bereiken.


  We geloven dat Belgische tieners hier nood aan hebben want we leven helaas nog steeds in één van de meest ongelijke onderwijssystemen in de OESO. Daarnaast scoren onze jongeren steeds slechter op lees- en spreekvaardigheid en is het in een meer polariserende wereld des te belangrijk om kritisch te denken en zelfstandig een mening te vormen.
   
  In een diverse groep vind je de rijkste dialoog en stof voor interessante debatten. Daarom zijn 65% van de plaatsen bij debateville voorbehouden voor jongeren uit een kwetsbaar milieu. Daarnaast worden de debatateliers geleid door getalenteerde vrijwilligers, waaronder veel universiteitsstudenten. Voor deze mentoren is dit een bijzonder zinvol leiderschapstraject alsook een unieke kans om een rolmodel te zijn voor onze tieners.

  Naast de wekelijkse naschoolse ateliers, geeft debateville ook workshops in scholen in samenwerking met leerkrachten en leerlingen. Als antwoord op de Corona crisis heeft debateville sinds kort eveneens een zomerprogramma.