• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
 • fr
 • nl
 • de
 • Cyberkids – Toekomst geven aan het heden

  Dokter Marie Latour, Kristel Notelaers en het vrijwilligersteam van de vzw Ballon Vert in Etalle

  Een belangrijk onderdeel van de activiteit van de vereniging is computertraining en dactylolessen, maar ook het begeleiden van leerkrachten en kinderen met de pc in de klas.

  Computermoeilijkheden veroorzaken aanzienlijke vermoeidheid en versterken de concentratieproblemen, wat kan leiden tot schooluitval. Deze moeilijkheden kunnen worden omzeild door het gebruik van de computer op school. Het helpt de kinderen niet enkel bij het schrijven, maar zorgt ook voor een betere organisatie van de documenten en cursusnotities. Er wordt een volledige opleiding voorzien. Dit betreft zowel een initiatiecursus tot een gevorderde opleiding alsook het gebruik van compensatiesoftware. Het gebruik van deze tools moet worden doordacht en beslist met het advies van specialisten die het kind en zijn of haar specifieke behoeften kennen. De voorkeur gaat uit naar eenvoudige en goedkope hulpmiddelen. Veel functies zijn beschikbaar in een goedkope of zelfs een gratis versie.

  Succes hangt af van een goede samenwerking met de leerkrachten. Indien zij dit wensen, kan de vzw een bijeenkomst organiseren om hen te voorzien van alle nodige informatie over de inrichting van een computer in de school. Deze zeer constructieve bijeenkomsten helpen hen gerust te stellen over de haalbaarheid van het project. Deze bijeenkomsten kunnen ook plaatsvinden in de klas tijdens de eerste gebruiksfase om de leerling te helpen zelfvertrouwen op te bouwen en extra werk voor de leerkracht te vermijden. Het is hiervoor beter dat de leerling de computer zelfstandig gebruikt bij het opzetten van het project.

  Het aantal aanvragen neemt jaar na jaar toe. De aanvragen komen niet meer alleen van ouders, maar ook van professionals die deze leerlingen begeleiden: CLB, logopedisten, neuropsychologen. De kinderen kunnen niet meer direct worden opgevangen en moeten vaak enkele maanden op een wachtlijst staan. De toegenomen samenwerking met scholen en de geografische uitbreiding van de vraag tonen ongetwijfeld aan dat het nut van de vereniging wordt erkend.

  Om kwaliteitsvolle hulp te bieden, wil Ballon Vert zijn acties verder uitdiepen, met name door een betere opvolging van het correcte gebruik van de computers thuis en in de klas.

  Na tien jaar is er expertise opgebouwd, wat zich vertaalt in concrete resultaten, waaronder het slagen voor het getuigschrift basisonderwijs. Steeds meer kinderen voltooien met succes hun schoolopleiding in het algemeen onderwijs, wat bijdraagt tot de bevordering van gelijke kansen bij de kinderen van de Federatie Wallonië-Brussel. De vereniging wenst deze expertise in de toekomst beschikbaar te stellen aan een breder publiek, door het organiseren van theoretische en praktische opleidingen over het juiste gebruik van computers op school.