• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
 • fr
 • nl
 • de
 • Brede eerste graad: STEM af op jouw toekomst!

  Brigitte De Baere –  GO! Tuinbouwschool Melle, Sofie Vercoutere, GO! Atheneum Gentbrugge, en Benny Vandevoorde – KTA GITO Groenkouter Sint-Amandsberg

  In de scholengemeenschap van GO! scholengroep Gent werd vanaf het schooljaar 2018-2019 geanticipeerd op de hervorming van het secundair onderwijs door de invoering van een ‘brede eerste graad’. Dankzij de samenwerking tussen drie scholen, GO! Atheneum Gentbrugge, GO! Tuinbouwschool Melle en GO! KTA-GITO Groenkouter Sint-Amandsberg, kunnen leerlingen in de eerste graad proeven van een brede waaier aan studiedomeinen via keuzemodules. Leerlingen kunnen op die manier hun interesses ontdekken en leren zelf in te schatten waar hun belangstelling en aanleg liggen. Elke school biedt een aantal modules aan in functie van de specifieke expertise die daar voorhanden is. Indien de leerling een module kiest die niet op de school van inschrijving wordt aangeboden, wordt zonder meerkost een begeleide verplaatsing in groep naar de partnerscholen georganiseerd. Zo krijgt elke leerling een optimale begeleiding dat meegenomen wordt in een advies op het einde van het schooljaar en dat als basis kan dienen om een gerichte verdere studiekeuze te maken. Een studiekeuze gebaseerd op talenten betekent namelijk een weloverwogen keuze met een grotere slaagkans.

  Met het project ‘STEM af op je toekomst’ willen we extra inzetten op leerlingen met interesse voor wetenschappen, techniek, technologie, ICT en wiskunde. In een snel veranderende kennismaatschappij gaan deze disciplines namelijk een steeds grotere rol spelen. Bovendien hopen we via deze weg komaf te maken met de klassieke gedachte die technisch onderwijs denigreert t.o.v. algemeen secundair onderwijs. De module STEM-wetenschappen staat voor leerlingen die interesse hebben in wetenschappen en die de wetenschappelijke achtergrond van technologie willen onderzoeken aan de hand van de wetenschappelijke methode. De module STEM-technieken staat voor leerlingen die al doende en experimenterend willen kennismaken met de wondere wereld van techniek (drone, 3D-printer, een robot,…). We verwachten dat de leerlingen na het volgen van deze modules en na een gunstig advies bewust en onbeschroomd zullen kiezen voor STEM-richtingen in de 2e en 3de graad.

  M.b.t. de methodiek om de modules aan te bieden worden er gezamenlijke afspraken gemaakt. Het volledige project wordt per school en schooloverstijgend gemonitord ten opzichte van het behalen van de eindtermen. Sinds de opstart is er ook een jaarlijkse evaluatievergadering met de directies onderling en een vergadering met de betrokken lerarenteams.

  Door de intense samenwerking tussen de 3 scholen ontstaat er ook een meerwaarde voor de leraren die deze leerlingen ondersteunen en begeleiden. Bovendien leren de lerarenteams de verschillende schoolprofielen beter en van binnenuit kennen. Dit project professionaliseert de betrokken leraren in hun rol als klasleraar en lid van de delibererende klassenraad. Met dit project merken we dat zowel de ouders als de leerlingen het STEM-onderwijs, dankzij de geboden onderwijskwaliteit op de technische partnerscholen, als positief ervaren en dit initiatief ondersteunen.