• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
  Steun onze projecten

  Steun onze projecten

  Steun de stichting
 • fr
 • nl
 • de
 • Laureaten Koningin Paolaprijs 2018-2019

  Secundair onderwijs

  Franse gemeenschap

  Eerste laureaat

  Project: Van ons voor u, volg onze jonge chefs van de streek tot op het bord!

  De hotelschool van het Institut Notre-Dame in Heusy, de leerlingen, de lerarenpraktijk en de directie.

  De leerlingen van het 6de jaar “restaurant en keuken” moeten op het einde van het leertraject een Geïntegreerde Proef (GIP) maken. De uitvoering van een origineel receptenboek vormde de gelegenheid om het kader van de schoolse proeven te overstijgen en een ervaring voor het leven op te doen.

  Tweede laureaat

  Project: De workshopklas geschiedenis-aardrijkskunde (maatschappelijke vorming) in het ASO

  Alix Longlez, leerkracht aan ULM site des Ursulines in Doornik

  In de eerste graad van het secundair onderwijs worden flexiebele leertrajecten georganiseerd dankzij digitale hulpmiddelen en het gebruik van didactisch materiaal. Dit zorgt voor een actieve pedagogie en een echte pedagogische differentiatie waardoor de leerlingen gelukkig en gemotiveerd zijn.

  Derde laureaat

  Project: 100 jaar Institut Communal Marius Renard, een illustratie van de Belgische immigratie aan de hand van de leerlingen van de school

  Het leerkrachtenteam van het Institut Communal Marius Renard, vertegenwoordigd door Barbara Tournay-Dufrenne

  Het Institut Communal Marius Renard is een school in de buurt van het Zuidstation die al 100 jaar lang leerlingen van de diverse immigratiegolven in België verwelkomt. Die vaststelling heeft de leerkrachten ertoe aangezet om samen met de leerlingen de geschiedenis van die opeenvolgende migratiegolven te doorlopen en te proberen om samen een antwoord te vinden op filosofische vragen die tegelijk fundamenteel en eenvoudig zijn: Wie ben ik? (heden), Waar kom ik vandaan? (verleden), Waar ga ik naartoe? (toekomst).

  Vlaamse Gemeenschap

  Eerste laureaat

  Project: Sterk, sterker, sterkst, mijn toekomst tegemoet

  Het Team Werkschakel van het Stedelijk Lyceum Offerande in Antwerpen, vertegenwoordigd door Liezelot Simoens.

  Voor zeer traaglerende, niet-gealfabetiseerde OKAN-leerlingen is het niet evident om aansluiting te vinden bij het reguliere opleidings-en tewerkstellingsaanbod. Het ervaringstraject wil deze leerlingen hierin ondersteunen door gefaseerd in te zetten op 3 belangrijke aspecten: talentontdekking, talentontwikkeling en sensibilisering. Dit alles gebeurt aan de hand van diverse praktijkmodules, werkexpedities en bedrijfsbezoeken.

  Tweede laureaat

  Project: STEM Ontwerpen en onderzoeken 3de graad ASO Don Bosco College Kortrijk

  Het STEM O&O Team van het Don Bosco College in Kortrijk, o.l.v. Nadine Plovie, Hilde Christiaens, Joachim Gruwez, Jo Vannieuwenhuyse en Filip Windels.

  Wij bieden STEM-onderwijs in de derde graad ASO aan volgens het concept van onderzoeken en ontwerpen (O&O), waarbij de leerlingen aan de slag gaan met echte opdrachten van bedrijven en organisaties. Zo groeien de leerlingen in de 21eeuwse competenties en maken ze een gerichtere studiekeuze.

  Derde laureaat

  Project: Individuele leerlingenmobiliteiten in buitenlandse partnerscholen

  Dirk Staf en Diederik Roelandts, leerkrachten aan het Miniemeninstituut in Leuven

  ILM staat voor individuele leerlingenmobiliteiten. Sinds 2015 wordt aan de leerlingen van de 3de graad de kans geboden om ook buiten de schoolmuren aan hun 21ste eeuwse vaardigheden te werken. Dit is mogelijk dankzij het groeiende netwerk van buitenlandse partnerscholen waar de leerlingen meerdere weken tot enkele maanden naar school kunnen gaan.

  Duitstalige Gemeenschap

  Eerste laureaat

  Project: Levendig klaslokaal

  Marianne Franken, docent en imker, Nicole Johanns, opvoeder / zoopedagoog en Geoffrey Schreuer, hoogleraar tuinbouw aan Zentrum für Förderpädagogik, Sekundarstufe Eupen (Centrum voor aangepast onderwijs – voortgezet onderwijs)

  Het project is een samenwerking tussen de cursussen Tuinbouw, Bijenteeltmodule & Dierondersteunde Pedagogiek. Samen hebben de leerkrachten een “levendig klaslokaal“ opgericht waar de actieve medewerking en de persoonlijke inbreng van elke leerling met al zijn bijzonderheden tot een echt levendig project leidt. Er ontstond een plaats waar de leerlingen in de natuur, met planten en dieren, leren en daarbij gebruik maken van al hun zintuigen.

  Tweede laureaat

  Project: De Duitse literatuurgeschiedenis als songs: de grootste hits van 1490 tot 1900

  Siggi Richter, leerkracht aan de Bischöflichen Schule en het Technisch Institut in Sankt-Vith

  De literatuur heeft een gedicht voor elke situatie in het leven. Soms is echter wel een toegangsdeur nodig. Naast de lectuur van poëzie en de analyse van de stijlfiguren, experimenteren, schrijven en zingen de leerlingen vervolgens de gedichten die ze hebben gekozen of zelf geschreven.

  Derde laureaat

  Project: Mijn stem

  De directie en het begeleidingsteam van het secundair onderwijs van het Zentrum für Förderpädagogik Eupen in samenwerking met het Agora Theater

  Wanneer theater een emancipatie-instrument wordt. Dankzij het theaterproject, in partnerschap met het toneelgezelschap AGORA, heeft een groot aantal leerlingen zich kunnen uitdrukken door middel van theaterworkshops. Een toneelstuk over het thema inclusie, Meine Stimme/Ma Voix/Mijn Stem, dat door vrijwilligers onder de leerlingen werd geschreven en opgevoerd, beschrijft welke plaats ze in de maatschappij zouden willen bekleden.