• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
 • fr
 • nl
 • de
 • Pluridéfis, sectoriele en netwerkoverschrijdende uitdagingen

  Het pedagogisch team van de vzw Pluridéfis in Hyon, vertegenwoordigd door Laurence Cardinal.

  In mei 2015 lanceerde een team van “vrijwillige” leerkrachten een eerste uitdaging “Défibrick” voor studenten in de bouw met als doel de knowhow en professionele vaardigheden van jonge studenten in het 3de en 4de jaar van het technische n beroepsonderwijs in de verf te zetten. Gezien het succes van de eerste editie, werden de uitdagingen geleidelijk aan uitgebreid naar andere professionele sectoren. Vandaag omvat “Pluridéfis” zes sectorale uitdagingen: “Défibrick” voor metselaars, “Electrodéfi” voor electriciens, “Défibois” voor timmerlieden, “Déficolor” voor schilders, “Déficarlage” voor tegelzetters en “Défitoit” voor dakwerkers. Het evenement wordt ondersteund door de beroepsconfederaties en gesponsord door de bedrijfswereld. “Pluridéfis” is opgebouwd rond de fundamentele waarden van het burgerschap: wederzijdse hulp, respect, samenwerking, gelijke kansen en respect voor het verschil. Deze uitdagingen zijn onderling verbonden en staan open voor alle soorten onderwijs voor zowel meisjes als jongens. De laatste editie bracht bijna 150 leerlingen uit Wallonië, Brussel en de Luxemburgse regio samen. In samenwerking met de instantie Bassin EFE worden gerichte acties uitgevoerd om de integratie van kinderen met bijzondere behoeften te bevorderen. Zo brengt “Déficolor” een meerderheid van de instellingen voor bijzonder onderwijs samen. “Pluridéfis” geeft jongeren ook de mogelijkheid om zich bewust te maken van duurzame ontwikkeling door de invoering van ecologische materialen door middel van nieuwe technieken. De voorgestelde technische proeven zijn in overeenstemming met de opleidingsnormen en worden bevestigd door de inspectiedienst, die ook deel uitmaakt van de evaluatiejury. Sponsors, partners en aannemers zijn betrokken bij de proef. Elke deelnemer ontvangt een certificaat van deelname dat in zijn leertraject moet worden gewaardeerd. Elk jaar is het een uitdaging om dit grote en mooie avontuur te voltooien!