• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
  Steun onze projecten

  Steun onze projecten

  Steun de stichting
 • fr
 • nl
 • de
 • Laureaten Prijs van de hoop 2014-2019

  @yourservice

  Technisch Instituut Sint-Carolus (Sint-Niklaas)

  @yourservice is een vakoverschrijdend taal- en leesbevorderingsproject met een knipoog naar beroepskeuze in de B-stroom. Via het project @yourservice komen de leerlingen in aanraking met verschillende soorten boeken en gaan ze samen met de klas onder professionele begeleiding van een auteur een verhaal schrijven binnen hun interessegebied en leefwereld. Het project heeft een dubbel doel: de leesstimulering wordt gekoppeld aan een ontdekking van de eigen talenten en interesses, die de basis vormen voor hun studiekeuze.

  Ik speel dus ik ben (Déscartes)

  Institut Bischoffsheim – Canal (Brussel)

  De school vindt dat spelen (educatief, sportief, …) een manier kan zijn om het aantal leerlingen dat afhaakt van de school in te perken, om de schoolprestaties te verbeteren en om spanningen inherent aan het heterogene karakter van de studenten te voorkomen. De spelen bevorderen ongeacht hun karakter de relatie tussen de leerling en de schoolinstelling. Enkele voorbeelden van spelen: Ping-pong, Pandemie, Vocabulon, enz.

  ECEC, een pedagogisch model voor de toekomst van Collège La Fraternité

  Collège La Fraternité (Brussel)

  ECEC is een pedagogisch model ontstaan en ontwikkeld in Canada. Het betreft een deelnemende en evolutionaire benadering van de school die een nieuwe samenwerking met de buurt voorstelt door jongeren aan te moedigen bewust ondernemende activiteiten en projecten uit te voeren die gunstig zijn voor het leerproces en de integratie van jongeren. Dit model is bewezen zeer effectief te zijn om de studiemotivatie van de leerlingen en de leerkrachten te verhogen en om zin te geven aan het leren.

  Integratie en waardering van de leerling door persoonlijke ontwikkeling, schoolondersteuning en verbetering van de levensomstandigheden

  Institut Saint-Laurent (Luik)

  Via verschillende projecten waarin de leerlingen een grote rol spelen, krijgen ze de kans om hun levensomstandigheden in de gemeenschap te verbeteren en hun kansen op succes te verhogen. Door de verschillende projecten maken de leerlingen kennis met de cultuur van de school, gebaseerd op de voldoening van goed afgeleverd werk, solidariteit met de kansarme leerlingen, de kanalisering van deze emoties (via sport en cultuur) en het respect van éénieder.

  Expeditie Geslaagd

  Agentschap Integratie en Inburgering (Gent)

  In "Expeditie Geslaagd" wordt de studiemotivatie van de leerlingen gestimuleerd. De leerlingen worden bewust gemaakt van de mogelijkheden binnen hun studierichting en hun eigen aandeel in hun slaagkansen. Daarnaast wordt ook aan de sfeer in de groep gewerkt met als doel de solidariteit in de groep te verhogen, het aantal conflicten tussen leerlingen en met leerkrachten te verminderen en de sociale vaardigheden te verhogen. Hiervoor wordt het hele schooljaar door met de klasgroepen gewerkt.

  Thuistalen

  De Wereldreiziger (Antwerpen)

  Ca. 70% van de leerlingen op de Wereldreiziger spreekt thuis een ander taal dan het Nederlands. Als de kinderen in de school binnenkomen, wil de school dat ze dit stuk van hun identiteit niet zomaar achterlaten aan de schoolpoort. Integendeel, de school wil deze rijkdom aan talen aan bod laten komen via concrete acties met als doel het welbevinden en het zelfvertrouwen van de kinderen te verhogen en de integratie in de school te vergemakkelijken.

  Gedifferentieerd leren in de B-stroom

  Institut la Sainte Union (Dour)

  Het aanbieden van een onderwijsvorm die verschillende pedagogische methoden voorstelt om de motivatie, de ontwikkeling en de slaagkansen van kinderen tussen 12 en 15 jaar te verbeteren. Deze onderwijsvorm richt zich voornamelijk op kinderen uit kansarme milieus met leerproblemen, gebrek aan motivatie en neiging tot schooluitval. De focus ligt hierbij op de tussenkomst van sleutelpersonen in hun leven: ouders, leerkrachten uit verschillende hoeken en inwoners uit de buurt met als doel een echte openheid naar de wereld toe.

  Kies Buitengewoon Raak

  De Schoolbrug vzw (Antwerpen)

  Kies Buitengewoon Raak! richt zich op een positieve studiekeuze voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Hiervoor worden twee sporen uitgewerkt. Een interactief traject met de ouders en een lesmethodiek die talenten, interesses en (leer)capaciteiten koppelt aan studierichtingen. Alle geteste en goed bevonden methodieken (zowel naar ouders als leerlingen toe) worden gebundeld in een ‘Kies Buitengewoon Raak!’ materialenpakket en uitgegeven voor alle geïnteresseerde scholen, CLB’s en andere organisaties die werkzaam zijn in het buitengewoon onderwijs.