• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
  Steun onze projecten

  Steun onze projecten

  Steun de stichting
 • fr
 • nl
 • de
 • Laureaten Prijs van de Hoop 2021

  Vlaamse Gemeenschap

  TADA – ToekomstATELIERdelAvenir (Brussel)

  Project: TADA in Molenbeek : Toekomstperspectief voor 150 ketjes

  ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) biedt weekendonderwijs aan tieners tussen 10 en 14 jaar uit de sociaal-economisch meest kwetsbare Brusselse wijken. Dit project focust op de Nederlandstalige antenne in Molenbeek, waar TADA ongeveer 150 kwetsbare tieners coacht, volgend schooljaar (2021-2022) twee nieuwe klassen wil starten en workshops organiseert voor de leerkrachten en directies van de reguliere scholen. Zaterdag 13 mei 2023 vertegenwoordigde H.K.H. Princes Claire H.M. Koningin Paola tijdens een bezoek in de schaerbeekse antenne van TADA.

  Prijs van de Hoop: bezoek van TADA vzw

  Kompanjon (Gent)

  Project: Buddy@School

  Het project Buddy@School ondersteunt nieuwkomerskinderen die de overgang maken naar de secundaire school. Doelstelling is bij te dragen tot een positief keuze- en oriënteringsproces door in te zetten op taalontwikkeling, studiekeuzebegeleiding, talentverkenning, stimuleren van motivatie en welbevinden, versterken van digitale geletterdheid en studievaardigheden. Ook de ouders van deze kinderen worden versterkt via advies en informatie over het onderwijs van hun kind. De ondersteuning gebeurt aan huis door studenten sociaal werk, orthopedagogie en lerarenopleiding. Doel is om Buddy@School uit te laten groeien tot een duurzame praktijk voor deze specifieke doelgroep.

  BuBaO Ten Desselaer (Bierbeek)

  Project: Tussen onderwijs en welzijn: een brug te ver?

  BuBaO Ten Desselaer en MFC Ave Regina zijn twee aparte entiteiten, maar voortdurend op zoek naar een samenwerkingsvorm die de ontwikkeling en integratie van onze kinderen ten goede komt. Het uitwisselen van expertise, het delen van zorg, het bieden van een complementair aanbod, het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op casus- en op organisatieniveau en de samenwerking met de ouders biedt kansen op een betere integratie en ontwikkeling van onze kinderen.

  Stedelijk Lyceum Offerande

  Project: Prachtig Veerkrachtig

  Het project richt zich op de kwaliteitsvolle en integrale uitbouw van een traumasensitieve school die een veilige en gestructureerd leef- en leerklimaat biedt voor alle leerlingen. Vanuit en integrale visie op de persoonsontwikkeling van onze jonge nieuwkomers en een sterke focus op het versterken van veerkracht en sociale vaardigheden willen we zelfredzame jongeren opleiden die niet enkel op schools, maar ook op psychosociaal vlak helemaal klaar zijn om de stap naar het reguliere onderwijs te zetten.

  Federatie Wallonie-Brussel

  Ecole Casa Nostra Dame – Implantation Notre Dame (Ougrée)

  Project: Laten we samen spelen om beter op te groeien

  De leerlingen van de school, die voornamelijk afkomstig zijn uit kansarme milieus, hebben niet de mogelijkheid om met hun familie verrijkende of pedagogische spelletjes te spelen. De school wenst een participatieve ludotheek te plaatsen waarbij verschillende partners worden gemobiliseerd (leerlingen, leerkrachten, ouders, middelbare scholen, wijkhuizen…) alsook een lokaal (schoolzaal) in te richten waar deze spelletjes en uitwisselingen kunnen plaatsvinden.

  Ecole fondamentale annexée ARDLV (Anderlecht) – Implantation De Swaef

  Project: Home@School

  Het project heeft als doel een samenwerkingsverband en ondersteunende band te creëren tussen een lokaal verpleeghuis en leerlingen door middel van een reeks regelmatige activiteiten.

  Koninklijk Atheneum Brussel 2 (Laken)

  Project: De heerlijke tuin : een educatieve, inclusieve, intergenerationele, coöperatieve en gedeelde moestuin

  Het doel van de stadsmoestuin is de bewustmaking van duurzame ontwikkeling, het motiveren van leerlingen die van school afhaken, de integratie van onze leerlingen en hun gezinnen in het leven op school en in de buurt, en het bieden van een multidisciplinaire leeromgeving die is aangepast aan de specifieke behoeften van de leerlingen. Vrijdag 28 april 2023, vertegenwoordigde H.K.H. Princes Claire H.M. Koningin Paola tijdens een bezoek aan het Koninklijk Atheneum Brussel 2 in Laken

  Prijs van de Hoop: bezoek van de “jardin des délices”

  Ecole sacré-coeur (Huy)

  Project: Buiten leren is goud waard

  Ons project wenst een stuk grond aan te leggen om er de openluchtschool te ontwikkelen en zo het welzijn van de leerlingen te verbeteren: het bouwen van droge toiletten, een zintuigenpad, een zonnewijzer, wilgenhutten, het planten van hagenbomen, het maken van een didactisch pad met de ouders, leerkrachten, leerlingen en mensen uit de buurt om samen met de leerlingen betekenisvol te kunnen leren in een aangename leefomgeving. Deze kleine stappen voorwaarts zullen samen worden gevierd rond een gezellig vuur.