• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
  Steun onze projecten

  Steun onze projecten

  Steun de stichting
 • fr
 • nl
 • de
 • Laureaten Prijs Focus Aarde 2021-2022

  Vlaamse Gemeenschap

  Eerste prijs

  Project: Energieopwekkende tegel

  Menen, Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas

  Scott Casier, Bert Lernout en Tuur Durnez

  Voor onze geïntegreerde proef maken wij een tegel die energie opwekt. Deze energie wordt opgewekt aan de hand van piëzo elementen. We hebben het piëzo elektrisch effect, de opmaak van de tegel theoretisch uitgewerkt en praktisch gerealiseerd. Als je op de tegel zal staan zal de bovenste kant van de tegel een druk uitoefenen op allerlei piëzo elementen, met deze energie zullen we de tegel verlichten. We hebben voor dit onderwerp gekozen omdat het een zeer nieuw en onbekend onderwerp is. Met deze tegel zijn er heel wat mogelijke toepassingen (bv. een voetpad verlichten).

  Tweede prijs

  Project: Rendementsstudie rond een verticale as windturbine

  Menen, Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas

  Laurens Vancoillie en Olivier Vergote

  Wij doen een rendementsstudie rond een verticale as windturbine. Hoe een windturbine is opgebouwd, welke soort windturbine praktisch haalbaar is, wat het vermogen van die windturbine beïnvloedt, … hebben we eerst onderzocht. Daarna hebben we een rendementsvolle windturbine ontworpen en gebouwd. Wanneer de windturbine af is, wordt deze in een proefopstelling getest en laten we enkele parameters variëren.

  Derde prijs

  Project: Buisinspectierobot

  Ieper, Sint-Maartensscholen campus VTI

  Gilles Caulier en Elias Opsommer

  De leerlingen ontwierpen en bouwden een robot die in staat is om van op afstand de binnenkant van verschillende soorten buizen te inspecteren om lekken en verstopping op te sporen. Dit om te voorkomen dat volledige installaties moeten vervangen worden. Dit kan dan ook op een veilige manier en ook op plaatsen die niet direct voor een persoon toegankelijk zijn.

  Vierde prijs

  Project: City feelings

  Veurne, Talent-is-Campus Engineering

  Aeon Bonjé, Rune Vanhoucke en Seppe Cambier

  Met onze GIP willen wij doven en slechtzienden toegang geven tot het cultureel erfgoed van Veurne. Dit doen wij door vanuit foto’s 3D-prints van gebouwen of objecten te maken. Deze 3D-prints kunnen slechtziende mensen bevoelen om zo een idee te krijgen hoe een gebouw of object eruitziet en hoe groot deze zijn. Wij maakten op deze manier de omgeving van de pomp op de markt van Veurne en het stadhuis van Veurne voelbaar voor blinden. Bij elke 3D print is er ook een scanbare QR-code aanwezig via welke je een filmpje te zien krijgt met extra informatie zowel in gebarentaal als gesproken taal.

  Vijfde prijs

  Project: De toepassingen van mycelium

  Hasselt, Hast Katholiek Onderwijs

  Tuur Brusten, Noah Luykx en Fenne Nuyts

  We vragen ons af of mycelium een goede basis is als grondstof. We kweken zelf mycelium op en bewerken deze om te komen tot enkele materialen. Naast een literatuurstudie zijn we ook zelf aan de slag gegaan. We maken bloempotten maar kijken ook of myceliumblokken een goede akoestische isolatiewaarde kan hebben. We kijken ook hoe myceliumblokken reageren op hitte. Daarnaast evalueren we ook het absorberend vermogen van materiaal dat gemaakt is op basis van mycelium.

  Eervolle vermeldingen

  Play your brain

  Talent-is Campus Engineering – Veurne

  Hannah Declerck, Senne Goeminne en Arno Cuyvers 

  In onze GIP gaan wij op zoek naar hoe wij mensen met dementie en rusthuisbewoners kunnen stimuleren om sociaal actief te zijn. Hiervoor maakten we een aantal spellen. Eén van deze spelen is een digitaal memoryspel. De bedoeling is dat de begeleiders of familieleden eigen foto’s kunnen invoegen in de memory en dat de bewoners op deze manier niet alleen sociaal bezig zijn maar ook hun verhaal kunnen doen aan de hand van de gebruikte foto’s. Omdat muziek ook altijd zorgt voor interacties maakten we ook een spel rond muziek van hun tijd.

  Welke invloed hebben rampen op wilde dieren?

  Horteco – Vilvoorde

  Linde Agneessens en Joyce Iliaens

  Op jaarvlak krijgen we wereldwijd te maken met verschillende rampen. Ongewild zijn hier heel wat wilde dieren slachtoffer van. Aan de hand van dit werkstuk gaan we op zoek naar welke dieren er het meeste onder de slachtoffers vallen, wat er met deze dieren gebeurt (redden, verzorging, vrijlating). Dat zoeken we uit aan de hand van een werkstuk (Cfr. Tsjernobyl, bosbranden Australië, overstromingen Benelux, heidebrand Brecht) met enquête en door zelf de handen uit de mouwen te steken in een opvangcentrum, in Pepinster, na de watersnood van afgelopen zomer.

  Music for everyone

  Talent-is Campus Engineering Veurne

  Mathijs Clarys, Thibault Vermote en Matthias Henno

  In onze gip willen we nagaan of het mogelijk is doven muziek te laten beleven via de tast. Bij de doelgroep is er duidelijk interesse naar dit concept. Indien je gebruik maakt van luidsprekers moet je de muziek keihard zetten en is het voor anderen niet zo aangenaam. Daarom maakten we een basshaker en zorgden we ervoor dat de hogere frequenties voelbaarder worden. Hiermee trokken we naar doven en niet-doven om uit te zoeken wat het leukste voelresultaat levert.

   

  Climat Controlled Farming

  Vrij Technisch Instituut – Ieper

  Floor Mabesoone, Mateusz Monkiewicz en Quinten Lamote

  Climat Controlled Farming

  De leerlingen bouwden een afgesloten box waarin tuinkers geplant werd. In deze box kunnen verschillende parameters zoals lichtkleur, lichtsterkte, temperatuur en luchtvochtigheid geregeld en gecontroleerd worden met als doel een optimaal klimaat te realiseren voor plantengroei. De sturing werd door leerlingen zelf gebouwd en geprogrammeerd. Er werd ook onderzoek gedaan naar verschillende substraten en welke planten ideaal zijn om te testen.

  Grasdokter

  Vrij Technisch Instituut – Ieper

  Sander Vereecke, Guillaume Dehem en Emiel Creus

  De leerling zijn geïnteresseerd in nieuwe landbouwtechnieken waarin men zo efficiënt en ecologisch mogelijk probeert gewassen te telen. De leerlingen wilden een toestel ontwerpen en maken die slechte plaatsen in het veld kan opsporen zodat enkel deze plekken moeten behandeld worden. Zo kan het gebruik van pesticiden en overmatig waterverbruik vermeden worden. De leerlingen bouwden een gps-gestuurde robot en als gewas werd gras gekozen. De robot meet de graskleur en grashoogte en hierbij werden verschillende technieken getest en uitgevoerd.

  Franse Gemeenschap

  Eerste prijs

  Project: Het vervangen van kunstmest door digestaat op een graangewas

  Landbouwschool EPASC - Ciney

  Lucien Dawance

  Een technisch-economisch project dat zich toespitst op de vergelijking tussen twee bemestingstechnieken van een graangewas: de eerste methode is traditioneel, gebaseerd op kunstmest; de tweede is innoverend, gebaseerd op het gebruik van digestaat gevold door kunstmest. De twee werkwijzen worden vergeleken en geanalyseerd vanuit een landbouwkundig en economisch perspectief.

  Tweede prijs

  Project: Vervaardigen van een prototype van horizontale hydrocultuur

  Koninklijk Atheneum - Evere

  Sylvia Van Mullen, Rayan AhAllal en Mohammed Loudiy

  Het Koninklijk Atheneum in Evere heeft een opleiding Restaurant. Om de ecologische voetafdruk van deze richting te verkleinen, besloten de leerlingen een prototype van hydrocultuur te ontwerpen. Zo zal in de nabije toekomst misschien een deel van de groente-en fruitbestellingen van de richting restaurant niet meer bij verre leveranciers worden besteld, maar in een ecologische serre binnen de school worden geteeld. Het project zal in twee fasen worden uitgevoerd; eerst zullen de leerlingen zaden zaaien in een mini serre voor hydrocultuur. Daarna zullen zij de planten overplanten in het prototype dat zij hebben gebouwd.

  Derde prijs

  Project: pARK

  Koninklijke Atheneum F. JACQUEMIN - Komen

  Yohann Advenard, Noa Behaegel, Clara Hubaut en Celeste Milliot

  De leerlingen hebben binnen de school een educatief en recreatief park aangelegd om de leefomgeving van de leerlingen te verbeteren en hen bewust te maken van het belang van het behoud van de biodiversiteit, het milieu en de bomenparken in de strijd tegen de opwarming van de aarde. In samenwerking met de afdeling landschapsarchitectuur van het Frasnes-instituut hebben zij een boomgaard met winterharde soorten, buitenwerkzones, sportvelden, ontspanningszones en bloemenweiden aangelegd.

  Eervolle vermelding

  Project: Methanisering

  Lycée Provincial des sciences et des technologies (Soignies)

  Floriane De Wil

  Beschrijving en uitleg van het principe van methanisering. Weergeven van de voor- en nadelen alsook van een overzicht van de efficiëntie. Reflectie over de toegankelijkheid voor iedereen.

  Duitse Gemeenschap

  Eerste prijs

  Project: RobotSafe

  Eupen - Robert-Schuman-Institut

  Léon Leffin

  De leerling heeft een robotarm gemaakt die op vele manieren kan worden gebruikt. Enerzijds kan het gebruikt worden om gevaarlijke experimenten uit te voeren, anderzijds kan het ook als prothese worden gebruikt. De robotarm wordt bestuurd met myo-elektrische sensoren en een gyroscoop. Door het grootschalige gebruik van 3D-printing kan de arm ook worden gebruikt en worden gerepareerd op afgelegen plaatsen zoals bv. de noordpool, de ruimte of op andere planeten. Tijdens het opmaken van de plannen werd ook aandacht besteed aan duurzaamheid.