• fr
 • nl
 • de
 • Steun de Stiching
  Steun onze projecten

  Steun onze projecten

  Steun de stichting
  Icon

  Prijs Focus
  Aarde

  De editie 2022-2023 is geannuleerd. Het is daarom niet mogelijk om een dossier in te dienen.

 • fr
 • nl
 • de
 • Een Prijs voor leerlingen en scholen van het technisch, artistiek en beroepsonderwijs.

  Je bent leerkracht, GIP-coördinator, technisch adviseur, coördinator, pedagogisch begeleider? GIP dan met je leerlingen mee voor de Prijs Focus Aarde!

  Voor wie ?

  De Prijs Focus Aarde richt zich naar leerlingen van het tweede jaar van de derde graad KSO, TSO, BSO die een GIP realiseerden en naar BuSO en CDO-leerlingen die een project of werkstuk realiseerden dat aan de criteria voldoet.

  Criteria

  De folder en het inschrijvingsformulier kunnen op deze pagina gedownload worden.

  De laureaten

  Er worden maximaal 10 laureaten uitgekozen. De leerlingenteams en de school worden beloond met een geldbedrag en een diploma, overhandigd tijdens een officiële prijsuitreiking in het Paleis der Academiën.

  De prijzen 

  De eerste prijs bedraagt €500 per leerling (met een maximum van €2.000) en €1.000 voor de school.
  De tweede prijs bedraagt €350 per student (met een maximum van €1.400) en €750 voor de school.
  De derde, vierde en vijfde prijzen bedragen €200 per student (met een maximum van €800) en €500 voor de school.
  Deze vijf scholen, leerkrachten en studenten mogen de titel “Winnaar van de Prijs Focus Aarde” dragen.

  Daarnaast worden maximaal 5 eervolle vermeldingen toegekend, ter waarde van €100 per student (met een maximum van €400) en €200 voor de school.

  De bedragen voor scholen worden toegekend voor de aanschaf van lesmateriaal.

  r

  De Juryleden

  Voor elke gemeenschap wordt een jury samengesteld. Deze bestaat uit vooraanstaande persoonlijkheden uit de wetenschappelijke wereld, de industrie en het onderwijs.

  Jury voor de Vlaamse Gemeenschap : Burggraaf Dirk Frimout (voorzitter) – Dirk Coolsaet – Malika De Ridder – Pieter Mestdagh – Wim Minnebo – Philippe Moreau – Tim Vandendriessche – Ludo Wevers – Michael Dillen. 

  FAQ

  Wat wordt er verstaan onder groepswerk?

  Samenwerken in een groep kan al vanaf twee personen, maar kan ook het resultaat zijn van een project met de hele klas. Belangrijk is wel dat maximaal 4 leerlingen een individuele prijs kunnen krijgen.

  Wat wordt er verstaan onder vakoverschrijdend?

  Meestal is een groepsopdracht duidelijk gelinkt aan één vak op school. Het is belangrijk om de link met andere wetenschaps- of technische vakken te laten zien. Ook een verband met algemene vakken wordt aangemoedigd.

  Wat wordt er verstaan onder geïntegreerd?

  Het geheel van de groepsopdracht moet een duidelijke samenhang hebben, en niet bestaan uit losse elementen. De verschillende invalshoeken moeten het grotere plaatje laten zien, bij voorkeur met aandacht voor de maatschappelijke relevantie.

  Mogen leerlingen van een andere studierichting, van een andere school of externen meewerken aan het groepswerk?

  Ja, samenwerken wordt zeker als waardevol aanzien. De grootste bijdragen moeten wel afkomstig zijn van leerlingen uit het secundair onderwijs. Enkel 6 de jaars leerlingen uit KSO, TSO, BSO, BuSO of DBSO richtingen kunnen het werk indienen om aanspraak te maken op een prijs. De bijdrage van externe partners moet duidelijk beschreven zijn.

  Mogen projecten die reeds ingediend werden voor andere wedstrijden of beurzen ingediend worden?

  Ja, zolang aan alle criteria voor deelname is voldaan

  Als verschillende leerlingen bijdragen hebben uitgewerkt aan één onderwerp, kunnen deze GIP’s dan afzonderlijk ingediend worden?

  In dit geval moeten de deelgips tot één geheel geïntegreerd worden, en moet de samenhang en samenwerking ook toegelicht worden.

  Ons groepswerk bouwt verder op een GIP van vorig schooljaar. Kunnen we met deze GIP opnieuw deelnemen?

  Vaak is het slim om te leren uit vorige fouten. Anderzijds moet herhaling natuurlijk vermeden worden. Als je kan aantonen dat er voldoende vernieuwing en creativiteit in de nieuwe GIP zit, kan je zeker opnieuw deelnemen.

  Onze GIP dreigt heel omvangrijk te worden met alle bijlagen, is het beter om een samenvatting of presentatie in te dienen in plaats van een volledige bundel?

  Indienen van een volledig dossier geniet een duidelijke voorkeur. De jury kan wel een onderscheid maken tussen hoofdzaak en bijzaken.

  Volstaat het om een algemene vermelding van de hyperlinks achteraan te vermelden of moeten we bij iedere overname of citaat de precieze bronvermelding in de tekst met een voetnoot of een eindnoot vermelden?

  Authenticiteit of bronverwerking is één van de criteria waar de jury naar kijkt. Liever een korte lijst met bronnen, die verwijst naar concrete elementen uit de GIP, dan een lange lijst met hyperlinks.

  In bepaalde technische studierichtingen zijn werkstukken en experimentele proeven niet gebruikelijk. Is dat een handicap voor deze studierichtingen?

  Het werk moet een bijdrage leveren op menselijk, economisch, technologisch of ecologisch vlak. Een zichtbaar resultaat is vaak een plus, maar zeker niet noodzakelijk. Het creatieve of innovatieve aspect van het groepswerk zal dan op een andere manier getoond moeten worden.

  Beschermcomité